пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Вища атестаційна комісія адвокатури. Спілки та асоціації адвокатів України, їх статус, структура, органи.

7.Вища атестаційна комісія адвокатури. Спілки та асоціації адвокатів України, їх статус, структура, органи.
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії створюються в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
Строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
становить три роки, починаючи з дня першого засідання комісії.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 )

3. Основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є
визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися
адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дисциплінарну
відповідальність адвокатів.

4. У своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), актами
законодавства України, актами Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури, прийнятими в межах її компетенції, а також цим
Положенням.
Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4
судді, по одному представнику відповідно від Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської ради, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського та Севастопольського міського управління
юстиції, відділення Спілки адвокатів України.

Національна асоціація адвокатів України
Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адво¬катів у державних органах і об'єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють мето-дичну і видавничу роботу, сприяють підвищенню професійно¬го рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.
Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.
Національна асоціація адвокатів України:
Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені Законом.
Національна асоціація адвокатів України утворюється з'їздом адвокатів України та не може бути реорганізована.
З моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України.
Спілка адвокатів України як незалежна громадська організація адвокатів України була створена за ініціативою адвокатів, котрі прагнули об'єднання на професійному рівні, досягнення адвокатурою України незалежності, розвитку демократичних засад адвокатської діяльності, участі адвокатів у розбудові правової держави, створення надійних гарантій адвокатської діяльності, захисту соціальних і професійних прав адвокатів.
Після створення у 1989 році Союзу адвокатів СРСР ініціатива створення Союзу адвокатів України була підтримана майже всіма колегіями адвокатів 17 грудня 1989 року на розширеному засіданні Вченої Ради Київського ГНДІ адвокатури.
До складу обраного Установчим з'їздом правління САУ увійшли представники 22 колегій адвокатів, а згодом всі області України, АР Крим, міста Київ та Севастополь утворили відділення САУ.

 


хиты: 500
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь