пользователей: 28692
предметов: 12200
вопросов: 229973
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II семестр:
» Финансы
» МЭ
I семестр:
» Мова

МЭ

1 Загальне поняття міжнародної економіки
2 Становлення та розвиток світового ринку
3 Економічна сутність міжнародного поділу праці
4 Поняття міжнародної кооперації та спеціалізації
5 Субєкти міжнародних економічних відносин
6 Світове господарство та його характерні риси
7 Сучасні ознаки міжнародної економіки
8 Механізм реалізації сучасних міжнародних відносин
9 Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин
10 Форми міжнародних економічних відносин
11 Сучасний світопорядок та національні економічні позиції
12 Сутність та основні риси міжнародної економічної інтеграції
13 Європейський Союз як вища форма регіональної економічної інтеграції
14 Перспективи інтеграційного розвитку у пострадянському просторі
15 Проблеми і перспективи економічних відносин України з ЄС
16 Сучасні тенденції та характер інтеграції
17 Інтеграційні тенденції в південно-східній Азії
18 Міжнародна торгівля в умовах глобалізації економічних процесів
19 Основні інструменти регулювання міжнародної торгівлі
20 Міжнародна торгівля: теорія Хекшера-Оліна
21 Альтернативні теорії світової торгівлі
22 Митний тариф та його функції
23 Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
24 Фактори розвитку міжнародної торгівлі
25 Регулювання світової торгівлі міжнародними організаціями
26 Демпінг - як метод нетарифної торгової політики
27 Наслідки вступу України до СОТ
28 Форми міжнародного руху капіталів
29 Роль прямих інвестицій
30 Сучастні особливості міжнародного руху капіталів
31 Державне регулювання міжнародного руху капіталів
32 Наслідки міжнародного руху капіталів
33 Види іноземних інвестицій та форма їх здійснення згідно законодавства України
34 Міжнародний кредит та його класифікація
35 Інструменти міжнародного кредитування
36 Характеристика міжнародного фінансового ринку
37 Проблеми зовнішньої заборгованості країн
38 Поняття міжнародної міграції робочої сили
39 Причини міжнародної міграції робочої сили
40 Етапи та особливості міжнародного руху робочої сили
41 Характеристика напрямів міграції робочої сили
42 Державне регулювання міжнародного руху робочої сили
43 Валютний курс
44 Основні риси міжнародної валютної системи
45 Характеристика сучасної валютної системи
46 Еволюція світової валютної системи
47 Макроекономічна роль платіжного балансу
48 Основні принципи складання платіжного балансу
49 Структура платіжного балансу
50 Роль ТНК у світогосподарських відносинах
51 Міжнародна конкурентоспроможність країн на світовому ринку
52 Масштаби та особливості міжнародного руху капіталів
53 Роль валютно-фінансових інститутів у світовій валютній системі
54 Сучасні умови та фактори міжнародного обміну технологіями
55 Роль ГАТТ/СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі
56 Позитивні наслідки глобальних процесів
57 Негативні наслідки глобальних процесів
58 Глобальні проблеми в міжнародній економіці
59 источники платежн. баланса
18.06.2014; 06:45
хиты: 2096
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь