пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II семестр:
» Финансы
» МЭ
I семестр:
» Мова

Финансы

1 Соціально-економічна сутність фінансів
2 Функції фінансів. Моделі фінансових відносин
3 Сутність та складові фінансової системи держави
4 Основні методи фінансової діяльності держави
5 Сутність та складові фінансової політики держави
6 Характеристика основних елементів фінансового механізму
7 Сутність та види фінансового контролю
8 Економічна сутність і функції податків
9 Складові податку та їх характеристика
10 Податкова система: характеристика та принципи побудови
11 Класифікація податків
12 Економічна сутність і призначення бюджету
13 Характеристика доходів бюджету
14 Характеристика видатків бюджету
15 Бюджетна система та принципи її побудови
16 Сутність та види дефіциту бюджету
17 Основні концепції збалансованості бюджету
18 Характеристика методів фінансування бюджетного дефіциту
19 Державний кредит: сутність, функції, види
20 Державні запозичення: економічна сутність та класифікація
21 Механізм застосування державних запозичень
22 Державний борг: сутність, складові, показники оцінки. Обслуговування державного боргу.
23 Методи управління державним боргом
24 Місцеві фінанси: економічна сутність і значення
25 Місцеві бюджети. Характеристика доходів і видатків місцевих бюджетів.
26 Бюджетне регулювання: сутність, необхідність та види
27 Сутність і склад фінансів домогосподарств
28 Класифікація доходів та видатків домогосподарств
29 Сутність і функції фінансів підприємств
30 Основи організації фінансів підприємств різних форм власності
31 Власний капітал та його функції
32 Cкладові власного капіталу підприємства
33 Форми фінансування підприємств
34 Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
35 Схема формування чистого прибутку підприємства
36 Прибуток підприємств: економічна сутність, напрями розподілу та використання
37 Сутність, принципи, види та роль страхування
38 Страховий ринок: сутність, функції, структура
39 Характеристика вторинного страхового ринку
40 Сутність і функції фінансового ринку
41 Структура фінансового ринку
42 Суб'єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції
43 Характеристика основних (прямих) учасників фінансового ринку
44 Характеристика фінансових інститутів та професійних учасників фінансового ринку
45 Види та характеристика основних інструментів фінансового ринку
46 Сутність та функції цінних паперів і їх місце на фінансовому ринку
47 Класифікація цінних паперів
48 Характеристика акцій та механізм їх функціонування
49 Види вартості акцій
50 Облігації та їх види
51 Сутність, функції та політика фінансового менеджменту
52 Особливості управління беззбитковістю діяльності підприємства
53 Основи управління активами підприємства
54 Особливості управління дебіторською заборгованістю
08.06.2014; 12:44
хиты: 2089
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь