пользователей: 28692
предметов: 12200
вопросов: 229973
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II семестр:
» Финансы
» МЭ
I семестр:
» Мова

Мова

1 1. Конституція України про функціонування та розвиток мови в Україні, правовий статус української мови
2 2. Стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль
3 3. Документ - основний вид офіційно-ділового стилю. Поняття про документ
4 4. Критерії класифікації документів
5 5. Реквізит - елемент документа. Правила оформлення реквізитів
6 6. Стандартизація ділового тексту
7 Особливості оформлення тексту документів
8 Вживання книжних та урочистих слів у документах
9 Вживання слів іншомовного походження в ділових паперах
10 10. Терміни та їх місце у діловому мовленні
11 Застарілі слова в документах. Неологізми у діловому мовленні
12 12. Професійна лексика (професіоналізми) в документах
13 13. Синоніми у діловому мовленні. Пароніми в діловому мовленні
14 Омоніми та багатозначні слова у діловому мовленні
15 Використання канцеляризмів у діловому мовленні. Штампи у слововживанні. Мовні кліше у документах
16 Тавтологія. Плеоназм. Зайві слова
17 Категорія роду іменників у ділових паперах. Категорія числа іменників
18 18. Відмінювання іменників. Правопис закінчень родового відмінка однини іменників другої відміни. Правопис закінчень давального відмінка однини іменників другої відміни
19 Правопис закінчень власних і загальних назв у кличному відмінку при звертанні
20 Складноскорочені слова (абревіатури) та графічні скорочення у ділових паперах
21 Складні випадки вживання великої літери
22 Основні правила правопису українських прізвищ. Основні правила відтворення російських прізвищ українською мовою. Творення та правопис імен по батькові
23 Особливості використання прикметників у ділових паперах
24 Використання займенників у діловому мовленні
25 Правила запису цифрової інформації
26 26. Зв’язок числівників з іменниками. Числівники як компоненти складних іменників і прикметників
27 27. Дієслово. Особливості використання дієслова у документах
28 28. Творення і вживання дієприкметників. Особливості перекладу з російської на українську мову
29 29. Прийменник у офіційно-діловому стилі. Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники
30 Вживання сполучників у діловому мовленні
31 31. Узгодження підмета з присудком. Особливості узгодження географічних та інших назв з означуваними словами в офіційно-діловому мовленні
32 32. Складні випадки керування у ділових паперах
33 33. Жанри публічних виступів.
02.04.2015; 00:37
хиты: 64243
рейтинг:+19
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь