пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» иук
» 2

Поняття «культура». Феномен розвитку української культури.

Культура:

            - певні цінності та норми поведінки людини і суспільному і природному оточенні ( Гроченко і Чорний – автори )

  • комплекс характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включають не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, системи цінностей, традиції і вірувань. ( Попович – автор )
  • ідейний та моральний стан суспільства, що визначається матеріальними умовами життя і виявляється у його побуті, ідеології, освіті, свідомості, життєвій активності та інше.
  • стиль життя певного суспільства або групи людей, що включають спосіб мислення, вірування, характер поведінки, звичаї, традиції, мистецтво, музику, літературу та інше.
  • обробка, освіта, розвиток.

17.12.2013; 17:57
хиты: 390
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь