пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Вакуумна та плазмова електроніка

1 16. Фотоелектронні прилади, їх різновиди, призначення, принцип дії, характеристики.
2 Вакуумні та газонаповнені фотоелементи. Явище фотоелектронної емісії.
3 18. Фотоелектронні помножувачі.
4 19.Електронно-променеві прилади, їх різновиди, принцип дії, призначення.
5 20. Фокусування електронних пучків за допомогою електростатичних лінз.
6 21. Відхилюючі системи електронно-променевих приладів і вимоги до них.
7 22. Електронний прожектор, екрани електронно-променевих трубок.
8 23. Осцилографічні електронно-променеві трубки. Трубки з післяприскоренням променя.
9 24. Електронно-променеві трубки, що запам’ятовують. Полутонові трубки.
10 25. Приймальні електронно-променеві трубки. Локаційні трубки.
11 26. Чорно-білі та кольорові кінескопи.
12 27. Передаючі електронно-променеві трубки. Ортикон, суперортикон, видикон, дисектор.
13 28.Елементарні процеси у газовому розряді.Основні якості плазми і їх класифікація
14 Формування газового розряду. ВАХ газового розряду.
15 30. Види газових розрядів і їх використання.
16 31. Лінійні газорозрядні індикатори, їх пристрій та принцип дії.
17 32. Однорозрядні знакові індикаторні прилади.
18 33. Матричні індикаторні прилади.
19 34 ГІП постійного струму, пристрій, принцип дії, призначення. 35 ГІП змінного струму, пристрій, принцип дії, призначення, переваги над приладами постійного струму. 36 ГІП з самоскануванням, пристрій, принцип дії, призначення.
20 37. Емісійні якості плазми. Плазмові джерела електронів та іонів.
21 38. Плазмові прискорювачі.
22 39. Власні шуми приладів вакуумної електроніки. 40. Джерела шумів у електронних вакуумних приладах.
23 41. Шумові параметри електронних вакуумних приладів. Прилади з низьким рівнем шумів.
24 42. Радіаційна стійкість електровакуумних приладів.
25 44. Надійність електровакуумних приладів. Основні показники надійності.
28.06.2015; 14:48
хиты: 0
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь