пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Державна регіональна економічна політика, завдання, механизм реалізації


16. ДРЕП – економічна частина регіональної політики. Вона пов’язана з державним впливом на розвиток і розміщення виробництва, державним регулюванням рівнів соціально-економічного розвитку регіонів країни. Концепція: самоврядування й управління; поглиблення ТПП та спеціалізації; економія та раціоналізація. Мета: збільшити національне багатство країни; підвищити рівні розвитку регіонів; враховувати особливості регіонів при проведенні реформ; забезпечити збалансований розвиток та прогрес; розвиток і вдосконалення галузевої структури.

17. Завдання ДРЕП: структурна перебудова економіки регіонів з надмірною концентрацією підприємств важкої індустрії та складним екологічним становищем; поліпшення довкілля (Донбас, Чорнобиль); розвиток експортних та імпортозамінних галузей; інтенсифікація розвитку с/г; зменшення безробіття; поліпшення демографічної ситуації; створення потужного туристично-рекреаційного комплексу.

18. Механізм реалізації ДРЕП: законодавчо-нормативна база; бюджетно-фінансова політика; капіталовкладення; розробка і реалізація регіональних с-е програм; вдосконалення ПС; посилення міжрегіонального та прикордонного співробітництва; взаємодія місцевого самоврядування з державним управлінням. Державне регулювання регіонального розвитку складається з адміністративно-правового, економічного та специфіко-територіального регулювання.


20.12.2013; 23:32
хиты: 291
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
экономическая география
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь