пользователей: 27038
предметов: 11666
вопросов: 212701
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Регіональний економічний простір


9. Регіональний економічний простір – це частина економічного простору, являє собою сукупність споживачів та виробників товарів та послуг в межах регіонів країни, об’єднаних загальною інфраструктурою. РЕП забезпечує суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів та послуг для задоволення потреб суспільства. Ознаки: формується в межах певної території, має історичний характер формування, багатовимірний та поліструктурний, нерівномірність розвитку РЕП, наявність системи регулювання. Відіграє роль цілісної системи взаємодоповнюючих суб’єктів господарювання на відповідній території, між якими існує стійний розподіл праці. Принципи формування: територіальність, комплексність, цілісність, глобальність.

10. ТПП є результатом просторового прояву СПП. ТПП є визначальним у просторовій організації господарства. Він проявляється у господарській спеціалізації певних частин території  країни, територіальній локалізації певних видів виробничої діяльності та виробництві продукції і послуг згідно з їх конкурентними перевагами. Таким чином, ТПП становить основу формування економічних районів і є найважливішим чинником їх утворення.


20.12.2013; 23:32
хиты: 303
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
экономическая география
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь