пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Закономірності РПС


2)  Закономірності РПС – просторове проявлення дії еко­номічних законів. . В економічній науці виділяють:

1) Загальні економічні закономірності, які діють в межах усіх соціально-економічних формацій.

2) Специфічні економічні закономірності, які є характерними лише для одного способу в-ва. Принципи – науково сформульовані положення, якими користується країна при проведенні політики. 1) Більш рівномірне розміщення в-ва по території країни з метою раціонального використання економічних і природних ре­сурсів всіх регіонів країни в залежності від наявності в межах цих регіонів передумов для РПС;

2) Почергове освоєння найбільш ефективних природних ресурсів регіонів;

3) Урахування приросту загальнодержавних, а не відомчих організацій при розміщенні особливо екологічно бруд­ного в-ва;

4) Розміщення в-ва з урахуванням необхідного стримування зростання надмірно великих міст і розміщення у малих і се­редніх містах, що сприяло би створенню тут виробничої і соціальної  інфраструктури, працевлаштуванню безробіт­них, зростанню населення;

5. Основні фактори розвитку та розміщення прод. сил.

Фактори РПС – сукупність різних умов та ресур­сів, що зумовлюють вибір місця для раціонального. і ефективного роз­міщення окремих підприємств, або цілих груп підприємств.

Основні фактори:

1) Природні передумови. Аналіз кількісних запа­сів і якісний склад  ресурсів, умови їх експлуатації і використання;

2) Економічні фактори. Строки будівництва, вартість капіталовкладень, призначеність та якість продукції, що буде вироблятися;

3) Технічний фактор. Аналіз на даній території розвитку технологій, наявність науково-дослідної бази;

4) Соціально-демографічний. фактор. Аналіз балансово-трудових ресурсів на даній тер;

5) Екологічний чинник. Природо-охоронні і кон­структивні заходи з метою раціонального використання місцевих природних ресурсів.


16.12.2013; 17:58
хиты: 253
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
экономическая география
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь