пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Зоология

Зоология

1 ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ - METAZOA
2 Гіпотези походження багатоклітинних організмів. Точки зору Геккеля та Мечникова.
3 ТИП ГУБКИ - SPONGIA, АБО PORIFERA
4 Будова і життєві функції губки
5 Класифікація губок
6 Роль та значення губок
7 ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ - COELENTERATA
8 КЛАС ГІДРОЇДНІ - HYDROZOA
9 КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ - SCYPHOZOA
10 КЛАС КОРАЛОВI ПОЛIПИ - ANTHOZOA
11 Роль та значения кишковопорожнинних
12 ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ - PLATHELMINTHES
13 Будова і життєві функції плоских червів
14 КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО ТУРБЕЛЯРІЇ, - TURBELLARIA
15 КЛАС ТРЕМАТОДИ, АБО ДИГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, - TREMATODA, АБО DIGENEA
16 КЛАС МОНОГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, АБО МОНОГЕНЕЇ, - MONOGNOIDEA
17 КЛАС СТЬОЖКОВІ ЧЕРВИ, АБО ЦЕСТОДИ, - CESTODA
18 ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО ПЕРВИННОПОРОЖНИННI, - NEMATHELMINTHES
19 Будова i життевi функцi
20 КЛАС КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО НЕМАТОДИ, - NEMATODA
21 КЛАС ВОЛОСОВІ - NEMATOMORPHA, АБО GORDIACEA
22 ТИП КОЛОВЕРТКИ - ROTIFERA
23 ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО АНЕЛІДИ, - ANNELIDES
24 Будова і життєві функції кільчастих червей
25 КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ, АБО ПОЛІХЕТИ, - POLYCHAETA
26 ПІДТИП ПОЯСКОВІ - CLITELLATA
27 КЛАС МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ, АБО ОЛІГОХЕТИ, - OLIGOCHAETA
28 КЛАС П'ЯВКИ - HIRUDINEA
29 ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ - ARTHROPODA
30 Будова і життєві функції членистоногих
31 ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ, АБО РАКОПОДІБНІ, - BRANCHIATA, АБО CRUSTACEA
32 КЛАС ЗЯБРОНОГІ РАКИ - BRANCHIOPODA
33 КЛАС МАКСИЛОПОДИ - MAXILLOPODA
34 КЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ РАКОПОДІБНІ - OSTRACODA
35 КЛАС ВИЩІ РАКИ - MALACOSTRACA
36 ПІДТИП ХЕЛІЦЕРОВІ - CHELICERATA
37 КЛАС МЕРИСТОИОВІ - MEROSTOMATA
38 КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ - ARACHNIDA
39 Підклас Скорпіони - Scorpiones
40 Підклас Несправжні скорпіони - Pseudoscorpiones.
41 Підклас Сольпуги - Solifugae.
42 Підклас Косарики - Phalangida.
43 Підклас Павуки - Агапєі.
44 ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA
45 КЛАС БАГАТОНІЖКИ - MYRIAPODA
46 Підклас Двопарноногі - Diplopoda.
47 Підклас Губоногі - Скіїоройа
48 КЛАС ПРИХОВАНОЩЕЛЕПНІ - ENTOGNATHA
49 КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕГШІ, - INSECTA, АБО ECTOGNATHA
50 Будова і життєві функції комах
51 Поведінка комах
52 Систематичний огляд комах
53 Комахи із неповним перетворенням
54 Комахи із повним перетворенням
55 Екологія комах
56 Роль та значення комах, їх охорона
57 ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ, - MOLLUSCA
58 Будова і життєві функції Молюски
59 КЛАС ПАНЦИРНІ, АБО ХІТОНИ, - LORICATA, АБО POLYPLACOPHORA
60 КЛАС БЕЗПАНЦИРНІ, АБО БОРОЗЕНЧАСТОЧЕРЕВІ, - APLACOPHORA, АБО SOLENOGASTERS
61 КЛАС ДВОСТУЛКОВІ - BIVALVIA
62 КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ - GASTROPODA
63 КЛАС ГОЛОВОНОГІ - CEPHALOPODA
64 Роль та значення молюсків
65 ТИП ГОЛКОШКІРІ - ECHINODERMATA
66 Будова і життєві функції голкошкірих
67 Клас морські зірки - ASTEROIDEA
68 КЛАС МОРСЬКІ ЇЖАКИ - ECHINODEA
69 КЛАС ГОЛОТУРІЇ, АБО МОРСЬКІ ОГІРКИ, - HOLOTHUROIDEA
70 КЛАС ЗМІЄХВОСТКИ, АБО ОФІУРИ, - OPHIUROIDEA
71 КЛАС МОРСЬКІ ЛІЛІЇ - CRINODEA
11.03.2015; 15:51
хиты: 50793
рейтинг:+5
Естественные науки
науки о жизни
зоология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь