пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Зоология

Будова i життевi функцi

Тiло первиннопорожнинних видовжене, нечленисте, кругле на поперечному розрiзi (рис. 45). Розмiри варiюють вiд 80 мк до 8 м. Вiйки повнiстю або частково редукованi (у представникiв класу Черевовiйчастi розмiщенi на черевному боцi тiла). Це двобiчно симетричнi, первинноротi тварини. Мають шкiрно-м’язовий мiшок, який складаеться з щiльноТ кутикули, виконуе захисну функцiю iе опорою для м’язiв гiподерми i тяжiв або окремих груп поздовжнiх м’язiв. У цих тварин майже повнiстю вiдсутня паренхiма i з’являеться аервинна порожнина тiла (схiзоцель). Це порожнина мiж стiнками тiла i внутрiшнiми органами, яка не мае 123

 

власного епiтелiю i заповнена рiдиною. Ця рiдина надас тiлу пружностi, частково захищае внутрiшнi органи, а також поглинас продукти обмiну речовин. Ц ентаральна нервова еистема представлена навкологлотковим нервовим кiльцем i нервовими тяжами, якi вiд нього вiдходять. У первиннопорожнинних, особливо вiльноживучих, розвиненi органи чуття: дотику, нюху, свiтлочутливi очки.

Рис. 45. Поперечний розріз через тіло аскариди (самки):

1 - спинний нервовий стовбур; 2 - кутикула; 3 - гіподерма; 4 - кишка; 5 - яєчник; б - яйцепровід, 7 - м'язи; 8 - матка; 9 - поздовжні мускули; 10 - черевний нервовий стовбур; 11 - видільний канал; 12 -рахіс; 13 - яєчники.

Травна система має вигляд прямої наскрізної трубки і складається з трьох відділів: переднього (ектодермального), середнього (ентодермального) і заднього (ектодермально-го). Передній відділ представлений ротом, глоткою і стравоходом. Травлення відбувається в середній кишці. Кишки не розгалужені, мають вигляд трубки і закінчуються анальним отвором. Органів виділення або немає зовсім, або ж протонефридіального типу чи видозмінені шкірні залози. Д и х а л ь н о ї і кровоносної систем немає.

Розмноження статеве. Тварини ці здебільшого роздільностатеві; в окремих видів спостерігається статевий диморфізм, тобто зовні самка відрізняється від самця. Розвиток у вільноживучих видів прямий (личинкової стадії немає), у паразитичних - з метаморфозом. Зміна хазяїв при розвитку з метаморфозом спостерігається рідко. 124

 

Тип Первиннопорожнинні поділяють на 2 класи: 1. Черевовійчасті, або Гастротрихи (Gastrotricha). 2. Нематоди, або Круглі черви (Nematoda).

 


03.12.2013; 19:02
хиты: 347
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
зоология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь