пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


История

1 1.ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ». ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА.
2 2. КОЧОВІ ПЛЕМЕНА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
3 3. ГРЕЦЬКІ МІСТА – ДЕРЖАВИ ПІВН. ПРИЧЕРНОМОР’Я
4 4. КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ СХІДНИХ СЛАВЯН
5 5. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ, ЇХ ПОБУТ, ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ
6 6. ТЕОРІЇ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ
7 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШИХ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ (ОЛЕГ-СВЯТОСЛАВ)
8 8. ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
9 9. ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
10 10. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
11 11. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КР
12 12. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І СОЦ.-КЛАСОВА СТРУКТУРА КР
13 13. КУЛЬТУРА КР
14 14. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КП, ЇЇ ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
15 15. ГОЛОВНА ІДЕЯ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
16 16. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
17 17. НАВАЛА МОНГОЛО-ТАТАР, ЇЇ НАСЛІДКИ
18 18. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ЗАХОПЛЕННЯ УКР. ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬЩЕЮ І ЛИТВОЮ
19 19. ЛЮБЛИНСЬКА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКР. НАРОДУ
20 20. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКР. НАРОДУ
21 21, ВИНИКНЕННЯ УКР. КОЗАЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ В ІСТОРІЇ
22 22. ЗС – УСТРІЙ, ПОБУТ, ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ
23 23. КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ ПРОТИ ПОЛЬСЬКО-ШЛЯХЕТСЬКОГО ГНІТУ
24 24. РОЗВИТОК УКР. КУЛЬТУР – 16-1 ПОЛ 17 СТ
25 25.ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ НАЦ-ОСВ.В-НЫ.
26 26. ОСН.Д-Я ОВ ПОД РУК.БХМ.
27 27.СОЗДАНИЕ УКР ГОС ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКОГО.
28 28. Б Х
29 29.ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654.
30 30.РУИНА.РАЗДЕЛ УКР НА ЛЕВОБЕРЕЖН И ПРАВОБЕРЕЖН.
31 31. ДОРОШЕНКО
32 32.ИВАН МАЗЕПА
33 33.УСИЛЕНИЕ НАСТУПЛ-Я РОС.ЦАРИЗМА НА УКР.АВТОНОМИЮ В IПОЛ.XVIIIСТ.
34 34.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЛИКВИД УКР ГОС-ТИВО 2ПОЛ.19СТ.
35 35.СОЦ-ЭК И ПОЛИТ ПОЛОЖ-Е НА УКР ЗЕМЛЯХ ПОД ВЛАСТЬЮ ПОЛЬШИ. ГАЙДАМАЦКОЕ ДВИЖ. КОЛИИВШИНА.
36 36. ПОДІЛИ ПОЛЬШІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ У
37 37.СОЦ-ЭК И ПОЛ.ПОЛОЖ-Е УКР.ЗЕМЕЛЬ В СОСТ.РОС
38 38.СОЦ ЭК И ПОЛИТ ПОЛОЖ-Е УКР ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ АВСТРИИ
39 39. НАЦ КУЛЬТУРНОЕ ВОЗРОЖД-Е В 18-19ВВ
40 40.ПОЧАТОК НАЦ.-КУЛЬТ. ВІДРОДЖЕННЯ.
41 41.КИРИЛО-МЕФОДЕЙСКОЕ БРАТСТВО И ЕГО РОЛЬ.
42 42.РЕФОРМЫ 60-70-Г.
43 43.НАДНІПРЯНСЬКА УКРАІНА
44 44.ГРАЖДАН.И НАР.ДВИЖ-Е В НАДНЕПРЯНСКОЙ УКР.
45 45.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКР ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
46 46.КУЛЬТУРА У. ВО 2ПОЛ.19 В.
47 47. ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УКРАИНЕ.
48 48.РЕВОЛЮЦИЯ В 1905-07
49 49. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1905 – 1907 ГОДОВ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ НА У..
50 50. ДЕРЖАВНА ДУМА ЦАРСЬКОЇ Р ТА УКР. ПИТАННЯ
51 51. СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ Р-МА. ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ НА У..
52 52.УКР ЗЕМЛІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
53 53.ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ
54 54. УНІВЕРСАЛИ ЦР
55 55. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ РАД Р І УЦР (ЛИСТОПАД 1917-КВІТЕНЬ 1918)
56 56. ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ УЦР ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІТОРІЇ
57 57. УКР ДЕРЖ СКОРОПАДСЬКОГО
58 58. ГРУШЕВСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ПОЛІТИК, ДЕРЖ ДІЯЧ
59 59. ДИРЕКТОРІЯ УНР, ЇЇ ВНУТР. І ЗОВН ПОЛІТИКА
60 60. ЗУНР ТА ЇЇ МІСЦЕ В І У
61 61. ПРОГОЛОШЕННЯ І УТВЕРДЖЕННЯ РАД ВЛАДИ В У (ГРУДЕНЬ 1917-1920)
62 62. ПОЛІТИКА ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ В У
63 63. НЕП
64 64. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ВХОДЖЕННЯ У В СРСР
65 65. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ В РАД У (1925-1941)
66 66. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ. ГОЛОД 1921-1923
67 67. ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ ТА РЕВРЕІЇ 20-30-ТІ РОКИ
68 68. КУЛЬТУРА 20-30 РОКИ
69 69. ЗУЗ МІЖ ВІЙНАМИ
70 70. УКР ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ. ВХОДЖЕННЯ ЗУЗ В УРСР
71 71. ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВВВ
72 72. НОВИЙ ПОРЯДОК
73 73. РУХ ОПОРУ
74 74. ОУН-УПА ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ
75 75. ВИЗВОЛЕННЯ У. ВКЛАД УКР. НАРОДУ У ВІЙНУ
76 76. ВІДБУДОВА 40-50 РОКИ
77 77. РАДЯНІЗАЦІЯ ЗУЗ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД ЗБРОЙНА БОРОТЬБА ОУН-УПА
78 78. НАСТУП СТАЛІНІЗМУ В ІДЕОЛОГІЇ ТА КУЛЬТУРІ 40-50 РОКИ
79 79. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СУСП.-ПОЛІТ ЖИТТЯ У ПРІОД ВІДЛИГИ
80 80. СОЦ-ЕК РЕФОРМИ ХРУЩОВА І ЇХ ЗНАЧЕННЯ
81 81. ДИСИДЕНТИ
82 82. НАРОСТАННЯ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У ЖИТТІ УКР. СУСП. (1965-1985)
83 83. ПЕРЕБУДОВА В СРСР І У (КВІТЕНЬ 1985 – СЕРПЕНЬ 1991)
84 84. ДОСЯГНЕННЯ У ДЕРЖ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. РОЗПАД СРСР. УТВОРЕННЯ СНД
85 85. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖ БУДІВНИЦТВА НЕЗАЛЕЖНОЇ У. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА У 2004 Р І ВРУ 2006
86 86. ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ У І ЇЇ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
87 87. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ У
88 88. СОЦ-ЕК ПРОЦЕСИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У
89 89. ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У
90 90. НАЦ-КУЛЬТ БУДІВНИЦТВО В НЕЗАЛЕЖНІЙ У. УКР ДІАСПОРА
04.09.2015; 14:32
хиты: 14302
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь