пользователей: 28481
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія України

1 Дисципліна «історія України» як об’єкт вивчення , її основні методологічні засади та джерельна база.
2 2.       Дайте визначення поняття «історико-етнографічний регіон», охарактеризуйте основні етапи формування українських історико-етнографічних регіонів.
3 3.       Розкрийте зміст основних концепцій походження українського етносу.
4 4.       Охарактеризуйте політичний устрій та систему управління держави Антів.
5 5.       Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнографічного походження Київської Русі.
6   Назвіть суспільно-політичні, економічні й геополітичні фактори, які зумовили становлення давньоруської держави Київська Русь.
7      Охарактеризуйте соціальну структуру і соціальні відносини в Київській Русі.
8      Охарактеризуйте етапи розвитку і соціальні відносини в Київській Русі.
9 Висвітліть особливості розвитку освіти в Київській Русі.
10 Охарактеризуйте процес упровадження християнства як державної релігії та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.
11    Розкрийте зміст та проаналізуйте ефективність реформ князя Володимира Святославовича, спрямованих на централізацію Київської Русі.
12 Висвітліть головні причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.
13  Охарактеризуйте геополітику Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
14 Визначте передумови об’єднання Галичини та Волині в єдину державу, дайте характеристику етапам її розвитку(1199-1340рр.)
15  Висвітліть соціальну структуру та соціальні відносини на українських землях в період литовсько-польської доби.
16 Проаналізуйте суть змін у стані освіти, які відбулися на українських землях з середини ХІV ст.. до середини ХІV ст.
17 Охарактеризуйте роль братських шкіл та Києво-Могилянської колегії у збереженні та розвитку української освіти наприкінці ХVІ – X
18 Окресліть комплекс факторів, які спричинили національно-визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
19  Проаналізуйте головні етапи становлення української козацької держави (Війська Запорозького) в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
20  Охарактеризуйте еволюцію соціальної структури козацько-гетьманської держави в період з 1648 року до кінця XVIII ст.
хиты: 2546
рейтинг:+4
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь