пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія

1 1.Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України
2 2.Східні словяни напередодні утворення держави, їх племінні обєднання.
3 3.Грецька колонізація Північного Причорноморя.
4 4.Роль князя Олега, Ігоря, Ольги і Святослава у становленні Київської держави.
5 5.Київська Русь за часів Ярослава Мудрого. «Руська правда».
6 №6 Утворення Галицько-Волинського князівства
7 №7  Галицько-Волинська держава за Данила Галицького
8 8. Монгольська навала на українські землі, її наслідки
9 9. Включення до складу Великого князівства Литовського та Польщі південно-західних руських земель
10 10. Спроби збереження української державності у складі Великого Князівства Литовського. Князь Свидригайло.
11 11. Берестейська церковна унія та міжконфесійні відносини в Україні у першій половині ХVІІ ст. Митрополит Петро Могила. Гетьман П.Сагайдачний.
12 12 Державне будівництво в ході Національно-визвольної війни середини XVІІ ст. Б.Хмельницький: видатний політик і полководець
13 13. Магдебурзьке право в Україні (суть, винекнення)
14 14. Біловезька угода
15 15.Традиції і інновації в литовсько-руській системі права.
16 Кімерійська держава, скіфія,сармати:особливості державності
17 17 Державно-політична влада в Київській Русі .
18 18. Конституція Пилипа Орлика
19 19 Возз’єднання етнічних земель  України.
20 20 Кирило Розумовський - останній гетьман України.
21 21. Міста-держави Північного Причорномор'я та Криму.
22 Державний процес на західних землях на поч. ХХ ст. Династія Даниловичів
23 24. Династія Даниловичів
24 25. Виникнення та легітимізація козацького стану
25 26. Четверта Конституція УРСР
26 27. Проголошення Української Народної Республіки
27 28. Проголошення Української незалежної держави
28 29. Відновлення гетьманату за Данила Апостола
29 30. Доба Данила Галицького
30 31. Політика російського самодержавства щодо України в 2й пол. 19 ст
31 №32 Земська (1864р.) і міська (1870р.) реформи в Україні.
32 33 Місце і роль гетьмана Івана Мазепи в українському національно-визвольному русі
33 виникнення козацтва. Запорозька січ
34 35. Коліївщина
35 №36 Революція 1848—1849 рp. В Австрійській iмпepiї та події на західноукраїнських землях
36 37. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1918-1919
37 38. "Українська держава" гетьмана П. Скоропадського: організація державної влади та законодавства
38 39. Національне відродження в західноукраїнських землях. "Руська трійця"
39 Ліквідація російським самодержавством гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини.
40 41 Варшавська угода УНР та Польщі, зміст та наслідки
41 Суспільно –політичне життя в західноукраїнських землях у 2й половині 19 ст (народовці, москвофіли, радикали
42 Характер Галицько-Волинської держави
43 45.Уніфікація радянських республік та курс на «злиття націй»
44 46.Вплив Рос і АУ імперії
45 47. Характер автономного устрою Слобідської України
46 48. Утвердження тоталітарної влади в Уркаїні.
47 49. Винекнення Гетьманщини
48 50 Литовсько-Руська держава
49 №52 феномен козацької демократії
50 №53 Держава готів
51 54. Магдебурське і Волинське право
52 55. Возз’єднання етнічних земель  України.
53 №56 Романтизм  і національна ідея
54 57. Біловезька угода
55 № 58 ліквідація гетьманщини
56 №59 Литовські статути
57 №60 Україна – співзасновниця ООН
58 Визначення
21.08.2015; 00:32
хиты: 11392
рейтинг:+11
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь