пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


история

1 1.ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ». ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА.
2 Киевская Русь при Ярославе Мудром
3 2. КОЧОВІ ПЛЕМЕНА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
4 Удельная русь
5 3. ГРЕЦЬКІ МІСТА – ДЕРЖАВИ ПІВН. ПРИЧЕРНОМОР’Я
6 немецко-шведские завоеватели
7 4. КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ СХІДНИХ СЛАВЯН
8 русь и орда
9 5. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ, ЇХ ПОБУТ, ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ
10 возвышение москвы.иван калита
11 6. ТЕОРІЇ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ
12 9)движение декабристов
13 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШИХ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ (ОЛЕГ-СВЯТОСЛАВ)
14 21)отмена крепостного права и буржуазные реформы
15 8. ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
16 22)реформаторская деятельность витте и столыпина
17 9. ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
18 23)первая русская революция
19 10. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
20 24)образование полит партий начала 20 века
21 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КР
22 Россия в первой мировой войне
23 12. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І СОЦ.-КЛАСОВА СТРУКТУРА КР
24 Февральская револю 1917г.
25 13. КУЛЬТУРА КР
26 Гражданская война
27 14. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КП, ЇЇ ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
28 15. ГОЛОВНА ІДЕЯ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
29 16. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
30 17. НАВАЛА МОНГОЛО-ТАТАР, ЇЇ НАСЛІДКИ
31 18. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ЗАХОПЛЕННЯ УКР. ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬЩЕЮ І ЛИТВОЮ
32 19. ЛЮБЛИНСЬКА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКР. НАРОДУ
33 20. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКР. НАРОДУ
34 21, ВИНИКНЕННЯ УКР. КОЗАЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ В ІСТОРІЇ
35 22. ЗС – УСТРІЙ, ПОБУТ, ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ
36 23. КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ ПРОТИ ПОЛЬСЬКО-ШЛЯХЕТСЬКОГО ГНІТУ
37 24. РОЗВИТОК УКР. КУЛЬТУР – 16-1 ПОЛ 17 СТ
38 25.ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ НАЦ-ОСВ.В-НЫ.
39 26. ОСН.Д-Я ОВ ПОД РУК.БХМ.
40 27.СОЗДАНИЕ  УКР ГОС ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКОГО.
41 28.  Б Х
42 29.ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654.
43 30.РУИНА.РАЗДЕЛ УКР НА ЛЕВОБЕРЕЖН И ПРАВОБЕРЕЖН.
44 31. ДОРОШЕНКО
45 32.ИВАН МАЗЕПА
46 33.УСИЛЕНИЕ НАСТУПЛ-Я РОС.ЦАРИЗМА НА УКР.АВТОНОМИЮ В IПОЛ.XVIIIСТ.
47 34.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЛИКВИД УКР ГОС-ТИВО 2ПОЛ.19СТ.
48 35.СОЦ-ЭК И ПОЛИТ ПОЛОЖ-Е НА УКР ЗЕМЛЯХ ПОД ВЛАСТЬЮ ПОЛЬШИ. ГАЙДАМАЦКОЕ ДВИЖ. КОЛИИВШИНА.
49 36. ПОДІЛИ ПОЛЬШІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ У
50 37.СОЦ-ЭК И ПОЛ.ПОЛОЖ-Е УКР.ЗЕМЕЛЬ В СОСТ.РОС
51 38.СОЦ ЭК И ПОЛИТ ПОЛОЖ-Е УКР ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ АВСТРИИ
52 39. НАЦ КУЛЬТУРНОЕ ВОЗРОЖД-Е В 18-19ВВ
53 40.ПОЧАТОК НАЦ.-КУЛЬТ. ВІДРОДЖЕННЯ.
54 41.КИРИЛО-МЕФОДЕЙСКОЕ БРАТСТВО И ЕГО РОЛЬ.
55 42.РЕФОРМЫ 60-70-Г.
56 43.НАДНІПРЯНСЬКА УКРАІНА
57 44.ГРАЖДАН.И НАР.ДВИЖ-Е В НАДНЕПРЯНСКОЙ УКР.
58 45.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКР ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
59 46.КУЛЬТУРА У. ВО 2ПОЛ.19 В.
60 47. ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УКРАИНЕ.
61 48.РЕВОЛЮЦИЯ В 1905-07
62 49. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1905 – 1907 ГОДОВ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ НА У..
63 50. ДЕРЖАВНА ДУМА ЦАРСЬКОЇ Р ТА УКР. ПИТАННЯ
64 51. СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ Р-МА. ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ НА У..
65 52.УКР ЗЕМЛІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
66 53.ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ
67 54. УНІВЕРСАЛИ ЦР
68 55. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ РАД Р І УЦР (ЛИСТОПАД 1917-КВІТЕНЬ 1918)
69 56. ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ УЦР ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІТОРІЇ
70 57. УКР ДЕРЖ СКОРОПАДСЬКОГО
71 58. ГРУШЕВСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ПОЛІТИК, ДЕРЖ ДІЯЧ
72 ДИРЕКТОРІЯ УНР, ЇЇ ВНУТР. І ЗОВН ПОЛІТИКА
73 60. ЗУНР ТА ЇЇ МІСЦЕ В І У
74 61. ПРОГОЛОШЕННЯ І УТВЕРДЖЕННЯ РАД ВЛАДИ В У (ГРУДЕНЬ 1917-1920)
75 62. ПОЛІТИКА ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ В У
76 Исторiя, НЕП? СИСТЕМА ЗАХОДІВ, ЗДІЙСНЮВАНИХ БІЛЬШОВИКАМИ З 1921 ПО 1928
77 64. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ВХОДЖЕННЯ У В СРСР
78 65. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ В РАД У (1925-1941)
79 66. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ. ГОЛОД 1921-1923
80 67. ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ ТА РЕВРЕІЇ 20-30-ТІ РОКИ
81 68. КУЛЬТУРА 20-30 РОКИ
82 69. ЗУЗ МІЖ ВІЙНАМИ
83 70. УКР ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ. ВХОДЖЕННЯ ЗУЗ В УРСР
84 71. ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВВВ
85 72. НОВИЙ ПОРЯДОК
86 73. РУХ ОПОРУ
87 74. ОУН-УПА ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ
88 75. ВИЗВОЛЕННЯ У. ВКЛАД УКР. НАРОДУ У ВІЙНУ
89 76. ВІДБУДОВА 40-50 РОКИ
90 77. РАДЯНІЗАЦІЯ ЗУЗ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД ЗБРОЙНА БОРОТЬБА ОУН-УПА
91 78. НАСТУП СТАЛІНІЗМУ В ІДЕОЛОГІЇ ТА КУЛЬТУРІ 40-50 РОКИ
92 79. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СУСП.-ПОЛІТ ЖИТТЯ У ПРІОД ВІДЛИГИ
93 80. СОЦ-ЕК РЕФОРМИ ХРУЩОВА І ЇХ ЗНАЧЕННЯ
94 81. ДИСИДЕНТИ
95 82. НАРОСТАННЯ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У ЖИТТІ УКР. СУСП. (1965-1985)
96 83. ПЕРЕБУДОВА В СРСР І У (КВІТЕНЬ 1985 – СЕРПЕНЬ 1991)
97 84. ДОСЯГНЕННЯ У ДЕРЖ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. РОЗПАД СРСР. УТВОРЕННЯ СНД
98 85. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖ БУДІВНИЦТВА НЕЗАЛЕЖНОЇ У. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА У 2004 Р І ВРУ 2006
99 86. ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ У І ЇЇ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
100 87. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ У
101 88.  СОЦ-ЕК ПРОЦЕСИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У
102 89. ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У
103 90. НАЦ-КУЛЬТ БУДІВНИЦТВО В НЕЗАЛЕЖНІЙ У. УКР ДІАСПОРА
хиты: 20612
рейтинг:+10
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь