пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Исторiя, НЕП? СИСТЕМА ЗАХОДІВ, ЗДІЙСНЮВАНИХ БІЛЬШОВИКАМИ З 1921 ПО 1928


СИСТЕМА ЗАХОДІВ, ЗДІЙСНЮВАНИХ БІЛЬШОВИКАМИ З 1921 ПО 1928 З МЕТОЮ ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ.ПОЧАТОК НЕПУ ПОКЛАВ 20 ЗЇЗД РКП(Б) 15 БЕРЕЗНЯ 1921Р. – «ПРО ЗАМІНИ ПРОДРОЗКЛАДКИ НАТУРАЛЬНИМ ПОДАТКОМ».
ОСНОВНІ ЗАХОДИ НЕПУ:
1.    СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ЗАМІНА ПРОДРОЗКЛАДКИ ПРОДПОДАТКОМ(РОЗМІР ФІКСОВАНИЙ, ВДВІЧІ МЕНШЕ ПРОДРОЗКЛАДКИ, ЙОГО ЗНАЛИ НАПЕРЕДОДНІ), СЕЛЯНАМ НАДАЛИ ПРАВО ПРОДАВАТИ ЧАСТИНУ ПРОДУКЦІЇ ДЕРЖАВІ ПО НИЗЬКИМ ЦІНАМ, А РЕШТУ НА РИНКУ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ, ОРЕНДНОЇ І КООПЕРАТИВНОЇ ФОРМ ВЛАСНОЇ.
2.    ПРОМИСЛОВІСТЬ: ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ(ПРИВАТИЗАЦІЯ СЕРЕДНІХ І ДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ), РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО, КООПЕРАТИВНОГО,ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА., ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОДАЖУ НАДПЛАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА РИНКОВИМИ ЦІНАМИ. 
3.    ФІНАНСИ:  ВІДНОВЛЕННЯ ГРОШОВО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ, ВВЕДЕННЯ СТІЙКОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ-ЧЕРВОНЦЯ
4.    ТОРГІВЛЯ: ВІДНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ТОРГІВЛІ,АЛЕ ЗОВНІШНЯ ПОВНІСТЮ ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕРЖАВИ.
5.    ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ: СКАСУВАННЯ ЗРІВНЯЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ, А ТАКОЖ ЛІКВІДАЦІЯ НАТУРАЛЬНОЇ ОПЛАТИ І ТРУДОВОЇ ПОВИННОСТІ.
ТАКИМ ЧИНОМ, У 1925-1927 РР. РИНКОВІ РЕФОРМИ ДОЗВОЛИЛИ ВІДНОВИТИ ПРОМИСЛ. І С/Г УКРАЇНИ ДОВОЄННОГО (1913)РІВНЯ
УТВОРЕННЯ СРСР
У ЧЕРВНІ 1919Р. ВЦВ ПІДПИСАВ ДЕКРЕТ ПРО ОБЄДАННЯ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК, А 28 ГРУДНЯ 1920Р. – СОЮЗНИЙ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ ДОГОВІР(ДОГОВІРНА ДЕКЛАРАЦІЯ) МІЖ РСФРР І УСРР
•    РОСІЯ ІГНОРУВАЛА СУВЕРЕННІ ПРАВА УСРР,А ЦЕ ВИКЛИКАЛО ПРОТЕСТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ І КЕРІВНИХ ОРГАНІВ,А В МАЙБУТНЬОМУ ВКАЗУВАЛО НА НЕЖИТТЄЗДАТНІСТЬ «ДОГОВІРНОЇ ФОРМИ ФЕДЕРАЦІЙ
•    УЛІТКУ 1922Р.  ЦКРКП(Б) СТВОРИВ КОМІСІЮ,ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО ВІДНОСИНИ РСФРР З ІНШИМИ РЕСПУБЛІКАМИ.
30 ГРУДНЯ 1922Р.-  ПРИЙНЯТО ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ДОГОВОРИ ПРО УВ СРСР, ДО ЯКОГО УВІЙШЛИ 4 РЕСПУБЛІКИ: РОС. ФЕДЕРАЦІЯ, УКРАЄНСЬК4А СРР, БІЛОРУСЬКА СРР, ЗАКОВКАЗЬКА ФЕДЕРАЦІЯ – ЗСФРР(УТВОРЕНА ВЕСНОЮ 1922Р. ІЗ ГРУЗІЇ,ВІРМЕНІЇ І АЗЕРБАЙДЖАНУ) 
31 СІЧНЯ 1924Р. ПРИЙНЯТО КОНСТИТУЦІЮ СРСР,ЯКА ЮРИДИЧНО ОФОРМИЛА УТВ. НОВОЇ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ,А У ТРАВНІ 1925 Р. БУЛО ПРИЙНЯТО КОНСТИТУЦІЮ УСРР.
НАСЛІДКИ ДЛЯ УСРР: -ОБМЕЖЕННЯ СУВЕРЕННИХ ПРАВ УКРАЇНИ , +ВИЗНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ У. +ІСНУВАННЯ ВЛАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО АПАРАТУ +НАБУТТЯ ПЕВНИХ ПРАВ НАЦ.. МЕНШИНАМИ


хиты: 371
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь