пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Грамматика
» укр м
» история

17. Пароніми, їх ознаки та стильове використання. Парономазія.

 Ознаки :

  • спільний корінь,
  • наголос на співзвучному складі,
  • наявність самостйного значення,
  •  морфологічні форми.

За лексичним значенням пароніми бувають:

  • синонімічні: повідь — повінь, крапля — капля,
  • антонімічні:, прогрес — регрес, екс­порт — імпорт, еміграція — імміграція
  • семантично близькі: крикливий — кричущий,
  • семантично різні:, орден — ордер, дипломат — дипломант, ефект — афект.

За звуковим складом пароніми бувають:

Парономазія – навмисне зближення слів з певною стилістичною настановою Використання омонімів і паронімів як художніх та стилістичних засобів


хиты: 842
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь