пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Грамматика
» укр м
» история

14. Синоніми у складі лексики української мови, їх класифікація та стильове використання.

Синоніми, що виражають єдине спільне для всіх слів поняття, об’єднуються в синонімічні ряд. Кожний такий ряд починається зі стрижневого слова, або домінанти — найуживанішого серед інших

Синоніми класифікують на:

  1. Абсолютні – слова, що однаковісінькі за лексичним значенням, інколи мають незначні відмінності. Наприклад, сферою вживання. Так «оплески» і «аплодисменти»
  2. Семантичні відрізняються одне від одного лише відтінками лексичного значення. Емоційно-експресивно вони приблизно однакові.
  3. Стилістичні синоніми мають виразно різне експресивне забарвлення. Наприклад слово «лице» має нейтральне забарвлення і вживається без обмежень, а застаріле «лик» характерне для поетичної мови
  4. Контекстуальні синоніми – цікаве явище в мові, адже зближення за значенням відбувається лише в певному мовленнєвому контексті.
  5. Фразеологічні- байдики бити – лінуватися;

 


хиты: 566
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь