пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Грамматика
» укр м
» история

12. Групування слів за лексичним значенням.

групування слів за їх значеннями:

  1. однозначність і багатозначність,
  2. пряме і переносне,
  3. конкретне і абстрактне,
  4. омоніми,
  5. синоніми
  6. антоніми
  7. пароніми

 

Пряме значення є переважно первинним значенням слова.

Переносне значення завжди похідне, вторинне.

з конкретними предметами, властивостями чи діями, належать до слів з конкретним значенням

абстрактним значенням, тобто такі, що не співвідносяться з конкретними властивостями, діями чи предметами

Омоніми— це слова, однакові за звучанням і різні за значенням

  • Лексичні омоніми
  • Граматичні омоніми

Паронімія - таке мовне явище, коли два слова, схожі за звучанням, але різні за значенням, помилково вживають одне замість іншого.


хиты: 772
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь