пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Грамматика
» укр м
» история

5.Функціональні стилі сучасної української мови

Стиль – це сукупність мовних засобів (слів, граматичних морфем, синтаксичних конструкцій), дібраних відповідно до мети, змісту, сфери спілкування

Функціональний стиль – це своєрідний характер мовлення того чи іншого його різновиду, що відповідає певній сфері суспільної діяльності й співвідносній з нею формі свідомості, який твориться особливостями функціонування в цій сфері мовних засобів і специфічною мовленнєвою організацією, що створює певне загальне її стилістично забарвлення (“маркування”).На основі трьох функцій мови виділяють п’ять стилів:

 • функція спілкування (розмовний),
 • функція повідомлення (діловий і науковий),
 • функція впливу
 •  інформування (художній і публіцистичний).

Мовний стиль - це "усвідомлена суспільством підсистема в системі загальнонародної мови, закріплена за тими чи іншими ситуаціями спілкування, яка історично склалася. В українській літературній мові вирізняють такі функціональні стилі:

 1. художній,
 2. офіційно-діловий,
 3. публіцистичний,
 4. науковий,
 5. розмовний,
 6. конфесійний
 7. епістолярний.

Він формується у процесі мовного розвитку нації і є невід’ємною частиною загальнонародної мови. Безперечно, кількість і структура функціональних стилів, особливості їх використання  пов’язані з історичними умовами розвитку й функціонування самої української літературної мови.


хиты: 843
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь