пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Зар

Зар

1 1. Визначення реалізму та час його виникнення. Зв"язок реалізму 19 ст. з іншими літературними напрямками. Основні естетичні принципи й типологічні властивості реалізму.
2 2.Жанр пісні у творчості П.-Ж.Беранже. Основні етапи його художньої еволюції.
3 3.Тематика й художня своєрідність пісень П.-Ж.Беранже. Французький поет.( ДИВ "!!!!!)
4 4.Становлення творчої індивідуальності Меріме, його взаємовідносини з романтизмом. «Театр Клари Гасуль», «Гузла». Історичні твори «Жакерія», «Хроніка часів Карла 4»
5 5.Екзотичні новели Меріме: проблематика, особливості поетики, проблема художнього методу.
6 6.Меріме як майстер реалістичної новели. Особливості його стилю. Аналіз новели «Кармен».
7 7.Викриття лицемірства буржуазного суспільства в новелах Меріме про сучасне франц.життя («Етруська ваза», «Венера Ільська»).
8 8. Особливості літературної долі Ф. Стендаля. Його філософські, політичні та естетичні погляди («Історія живопису в Італії», «Расін і Шекспір»). Романтичні та реалістичні елементи в новелі «Ваніна Ваніні».
9 9. Соціальна проблематика роману Ф. Стендаля «Червоне і Чорне». Образ Ж. Сореля. Особливості художнього методу письменника.
10 10. Психологічна майстерність Ф. Стендаля у романі «Червоне і чорне», роль жіночих образів у романі, мистецтво символіки.
11 11. Роман Ф. Стендаля «Пармська обитель». Проблематика. Життєвий шлях Фабріціо. Новаторство письменника в зображенні війни (битва при Ватерлоо)
12 12. Рання творчість О. Бальзака. Шлях до реалізму. Роман «Шуани». Особливості світогляду Бальзака.
13 13. Задум і план «Людської комедії». Передмова О. Бальзака до «Людської комедії». Структура циклу, його проблематика, сенс назви.
14 14. Особливості художнього методу О. Бальзака в «Філософських етюдах». Проблематика роману «Шагренева шкіра», його художня своєрідність.
15 15. Особливості художнього методу О. Бальзака в «Етюдах про звичаї». Оповідання «Гобсек», історія створення, особливості побудови образу Гобсека.
16 16. Роман О. Бальзака «Ежені Гранде» - буржуазна «трагедія грошей». Особливості реалізму О. Бальзака.
17 17. Роман О. Бальзака «Батько Горіо» і його місце у «Людській комедії». Основні сюжетні лінії роману. Особливості оповідальної манери письменника.
18 18. Образи Растіньяка і Вотрена у романі О. Бальзака «»Батько Горіо». Художня своєрідність роману.
19 19. Особливості художньої структури і проблематики соціально-психологічного роману Бальзака «Втрачені Ілюзії». Еволюція художнього методу Бальзака.
20 20. Аналіз спустошення талановитої особистості в романі О. Бальзака «Втрачені ілюзії». Образи Люсьєна Шардона і Давіда Сешара. Групові портрети в романі (образи Даніеля д’Артеза, Етьєна Лусто та ін.)
21 21. Особливості англійського критичного реалізму. Блискуча плеяда англійських романістів ХІХ сторіччя.
22 22.Ч. Діккенс. Початок творчого шляху («Нариси Боза», «Посмертні записки Піквікського клубу»). Особливості художнього методу раннього Ч. Діккенса.
23 23. Роман Ч. Діккенса «Посмертні записки Піквікського клубу»: історія створення, композиція, герої, проблематика, особливості художнього методу.
24 24.Роман Ч. Діккенса «Олівер Твіст». Соціально- психологічна проблематика, тема дитинства, система образів героїв, особливості реалізму письменника
25 25.Соціальний роман Ч. Діккенса «Домбі і син»: проблематика, основні герої, художня своєрідність. «Домбі і син» (1848)
26 26.Роман Ч. Діккенса «Домбі і син». Образ містера Домбі. Поєднання соціального викриття та «різдвяної філософії». Особливості художньої манери письменника: комплексні образи, лейтмотивні деталі.
27 27.Роман Ч. Діккенса «Важкі часи». Соціальна та морально-філософська проблематика. Образ Стівена Блекпула як втілення авторського ідеалу.
28 28.В. Теккерей - великий англійський сатирик. Особливості його реалізму. «Книга снобів», романи 50-х років.
29 29.В. Теккерей - сатирик. «Ярмарок марнославства» - роман без героя. Особливості композиції, проблематика, основні герої, образ автора, художня своєрідність.
30 30.В. Теккерей - сатирик. Панорамне зображення англійського суспільства у «Ярмарку марнославства». Образ Беки Шарп.
31 31. Початок творчого шляху Г. Гейне. «Книга пісень». Своєрідність лірики. Образ ліричного героя. Поєднання романтичної мрії з іронією. Проблема художнього методу.
32 32.Г. Гейне. Своєрідність ранніх віршів. «Книга пісень», її основні розділи. Образ ліричного героя. Поєднання романтичної мрії з іронією.
33 33.Поема Г. Гейне «Німеччина. Зимова казка»: сюжет, проблематика, основні образи, художня своєрідність.
34 34.Цикл Г. Гейне «Сучасні вірші». Політична проблематика. Зміни у поетичній манері письменника. Поєднання сатири й романтичної патетики у вірші «Сілезькі ткачі».
35 35.Поема Г. Гейне «Німеччина. Зимова казка», її революційний пафос. Образ ліричного героя.
36 35.Поема Г. Гейне «Німеччина. Зимова казка», її революційний пафос. Образ ліричного героя.
37 37.Соціально-філософські й естетичні погляди Г. Флобера. Теорія «об’єктивності» в мистецтві. Особливості творчого шляху («Саламбо», «Виховання почуттів», "Спокуса святого Антонія», «Три повісті»).
38 38.«Мадам Боварі» Г. Флобера як новий тип реалістичного психологічного роману. Проблематика. Принципи обєктивного оповідання.
39 39.Образ Еми Боварі, морально-психологічна та філософська проблематика роману. Поняття «боваризму». Роль у романі символічних образів та мотивів.
40 40. Поезія «Парнасу». Творчість Теофіля Готьє і Леконта де Ліля.
41 41.Творчість Шарля Бодлера. Поетична книга «Квіти зла». Особливості композиції, проблематика, художня своєрідність.
42 42.Шандор Петефі - великий поет угорської революції 1848 р. основні мотиви його поезії, зв'язок із фольклорною традицією, особливості художнього методу.
43 43.Поетична та філософська лірика Петефі («Національна пісня», «Я мад’яр» «Людина», «Суд», «Світла!»). Я мадьяр. ( відсутній) див 42.
44 44.Творчість Волта Вітмена. Демократичний пафос його поезії. Проблематика поетичної книги «Листя трави». Майстерність В. Вітмена як поета-новатора.
45 45.Література США доби Громадянської війни. Творчість Г. Бічер-Стоу. «Хатина дядька Тома» - зразок літератури аболіціонізму.
46 46.Аналіз роману Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома». Елементи романтизму та реалізму в творі.
08.06.2017; 23:48
хиты: 2097
рейтинг:0
Общественные науки
археология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь