пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Культура

Культура

1 Історія Українскої культури
2 Пам'ятки черняхівської культури
3 скіфська культура
4 Былет4
5 Культура до християнської Київської Русі.
6 Літературна спадщина Т.Г. Шевченка. Українська музика радянської доби
7 Білет 7
8 Аскольд і Дір були християнами.
9 Культура Української культури
10 Культура Київської Русі. літературні твори: історичні, філософсько-публіцистичні, юридичні, художні та церковні.
11 Українське кіно початку ХХ століття
12 музичне мистецтво радянської України
13 Мистецтво Київської Русі: архітектурне будівництво, монументальне мистецтво, мозаїки
14 Білет 14
15 Історія Української культури. Драматургія і театр, релігія
16 Церковні братства та їх роль в розвитку української культури. Українська музична культура другої половини 19 – початку 20 ст.
17 Освітні процеси в Україні в польсько-литовську добу. Початок книгодрукування. Українська реалістична література другої половини 19 ст.
18 Мистецтво українського ренесансу (15-перша половина17 ст.). Стан і тенденції розвитку сучасної української літератури.
19 Українська полемічна література 16-першої половини 17 ст.. Творчість І.Вишенського. Українські «шістдесятники» в літературі та мистецтві. Дисидентський рух.
20 Козацтво як феномен української культури. Культура Запорізької Січі. Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки
21 Білет 21
22 Білет 22
23 Літописання й історична література часів козацької державності.
24 Усна народна творчість як елемент духовної культури українського народу. Культурний розвиток України в роки Другої Світової війни та повоєнний період.
25 Матеріальний та духовний світ доби Трипілля. Києво-Могилянська академія – духовний центр східноєвропейського православного регіону.
26 Білет 26
27 Національна культура як цілісна система. Творчість українських митців нового політичного та естетичного мислення
28 Поняття ментальності та національного характеру. Архетипи української культури. Основні проблеми культурного життя України в сучасних умовах.
29 Самобутні риси духовної культури українського народу. Філософська та літературна творчість Г.Сковороди.
30 Культура східних слов’ян дохристиянської доби: міфологічний простір та релігійні вірування. Національна культура та її значення в умовах державотворення.
25.03.2014; 20:59
хиты: 19343
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь