пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Менеджмент777

1 17. системні компоненти й елементи організації
2 управління продуктивністю на основі мотивації
3 58. керівництво в системі управління і його основні категорії. Стадії процесу управління
4 зміст,призначення,мета та завдання планування. Принципи планування
5 аналіз організаційних структур управління
6 бюрократичні (механістичні) та адаптивні організаційні структури управління
7 влада як основні категорія керівництва. Форми влади
8 вплив як основна категорія керівництва. Види впливу
9 встановлення пріорітерів при допомозі аналізу АБВ
10 делегування ,його етапи і умови застосування
11 дисфункціональний ефект системи контролю
12 документація та інформація як основа комунікації
13 економічні методи управління
14 економічні мотиви діяльності людей та неекономічні методи мотивації
15 загальні характеристики організації та складові її успіху
16 закони менеджменту,які виявляються в статистиці і динаміці
17 закономірності менеджменту
18 зміст та еволюція поняття мотивація. Підходи до мотивації:традиційний, підхід з позиції людських відносин, підхід з позиції людських ресурсів,сучасні підходи
19 змістовні теорії мотивації
20 значення ефективності,її види та ефект
21 класифікація видів контролю
22 класифікація планів та їхній взаємозв’язок. Форми планування
23 класифікація систем і різновиди організацій:формальна і нефформальна організації
24 комбіновані організаційні структури управління
25 комунікаційний процес, його складові елементи та етапи
26 комунікації в управлінні,їх види. Засоби комунікації
27 комунікації між організацією та зовнішнім середовищем. Міжособистісні комунікації. Перепони ,що можливі в процесі міжособистісних комунікацій і шляхи їх подолання
28 контроль як функція управління,його завдання. Етапи процесу контролю
29 контроль і вимірювання результатів роботи персоналу
30 контроль і заходи підвищення ефективності контролю. Вимоги до контролю
31 концепція життєвого циклу організації
32 концепція протисипативного управління і групова теорія мотивації. Рекомендації щодо здійснення групової мотивації
33 лінійний та функціональний типи організаційної структури управління
34 лінійні та штабні керівники. Класифікація штабних повноважень в залежності від взаємовпливу та взаємозв’язків лінійних та штабних підрозділів
35 менеджер та його роль на підприємстві. Основні вимоги до менеджера . категорії працівників управління на підприємстві
36 менеджмент як наука про управління . ідеологія управління то основні принципи менеджменту
37 методи прийняття раціональних управлінських рішень і їх оптимізація
38 методи прийняття управлінських рішень
39 методи розробки планів. Методи організаційного планування
40 моделі вирішення проблем і прийняття управлінських рішень І.Ансоффа
41 мотиваційна теорія підкріплення
42 мотивація як функція управління.основні підходи та стадії формування процесу мотивації
43 організаційна структура управління ,її основні елементи та вимоги до неї
44 організаційні комунікації . фактори впливу і заходи підвищення ефективності організаційних комунікацій
45 організаційні, розпорядчі та правові методи управління
46 організація та контроль виконання управлінських рішень
47 організація функціонально пов*язаних дій і колективних зусиль членів групи . самоорганізація праці менеджера
48 організація:поняття і ознаки
49 основні підходи до прийняття рішень
50 основні характеристики ефективної системи контролю
51 особливості японської та американської шкіл управління
52 оцінка сильних та слабких сторін організації.SWOTаналіз
53 показники,що використовуються при оцінці рівня організаційної структури
54 порівняльний аналіз функцій управління і його показники
55 процесійні теорії мотивації
56 розвиток сучасної управлінської думки в україні
57 система показників оцінки економічної ефективності менеджменту, критерії та показники ефективності управління
58 ситуаційні підходи до ефективного керівництва
59 соціально-психологічні і соціальні методи управління
60 стиль лідерства і основні стилі курівництва
61 стратегічне планування, вимоги до нього і етапи
62 сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління.
63 тактичне планування і його різновиди
64 теорія ефективного керівництва Ф.Фідлера
65 теорія руху до мети Р.Хауса
66 теорії лідерства. Теорія випадків
67 теорії лідерства. Теорія поведінки
68 теорії лідерства. Теорія рис характеру індивідума
69 управління за відхиленням
70 управління, його суть, види та функції
71 управлінські рішенні,їх класифікація. Стадії розробки і прийняття рішень
72 формування та еволюція шкіл управління
73 централізовані та децентралізовані організаційні структури управління
74 шум як один з видів перепон здійснення ефективного процесу комунікацій
75 історія управлінської думки в світі та в україні
хиты: 1011
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь