пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


комунікаційний процес, його складові елементи та етапи

Комунікаційний процес – це процес забезпечення в обміні інформацією між керівниками, або управління підрозділами на підприємстві.

Невідємними елементами процесу комунікації є:

1.відправлення з джерело – особа, група осіб (підрозділ) організації, яка генерує ідеї, збтирає та передає інформацію.

2.повідомлення – інформаційна ідея , закодована з допомогою символів;

3.пакет – засіб передачі інформації.

4.опитувач (споживач) – особа (група осіб), підрозділ, орган для яких призначена та інформація.

Комунікаційний процес охоплює такі етапи:

1.формування або вибір ідеї (запровадження ідеї);

2.кодування – перетворення ідеї за допомогою слів жестів;

3.вибір каналу – вибір способу передавання з допомогою телефонного, електронного зв’язку, відеострічок;

4.передаванння ідеї, повідомлень;

5.декодуванння (трансформація символів, відправлення в думки отримувача);

6.оцінбвання та оточнення повідомлення;

7. здійснення зворотнього зв’язку;

8.комунікаційний процес.


хиты: 59
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь