пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


тактичне планування і його різновиди

Тактичне план-ня має на меті форм-ня механізмів реал-ції обраної стратегії і як правило розраховане на нетривалий період. Поточне план-ня – це різновид управ.д-сті, який спрямований на розробку параметрів,заходів,бюджетів та адм..важелів з метою форм-ня пот.планів щодо функ-ня конкр.сфер д-сті орг.-ції чи її д-сті загалом на річний період в напрямку досягнення обраної стратегії. Етапи поточного план-ня: 1.інформ.забезп-ня пот.план-ня.2.оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій орг.-ції.3.вибір та форм-ня план.параметрів на засадах стратегії.4.підбір на альтерн.засадахзаходів щодо досягнення план.параметрів.Прикладами можл.заходів може бути:*освоєння в-ва нових видів прод-ції.*впровадження прогр.технологій.*модернізація технологій в-ва.*автоматизація вир.трудомістких процесів.*розробка прогресивних стандартів.*впров-ня інтегрованих управл.систем.*розробка масштабної рекл.кампанії.5.бюджетне план-ня – це процес форм-ня бюджетів для конкр.об’єктів на рік з метою визн-ня на засадах багатоваріантного аналізу у нат. та грош.формах обсягу видатків та надходжень,оптимізації їх структури та кореспонденції з метою досягнення встановлених цілей орг.-ції,реал-ції визначених заходів з врах-ням наявності певних обмежень та впливу чинників середовища функ-ня.Основними цілями бюджетного план-ня є:*мінімізація витрат.*оптимізація ресурсних потоків.*вивільнення фін.ресурсів для реал-ції найбільш прибуткових проектів.*виокремлення найбільш перспективних сфер для інвестування.*виокремлення високо-,низько- та нерентабельних видів бізнесу.*оптимізація структури капіталу.*підвищення ефект-сті викор-ня наявних ресурсів. 6.вибір адм..важелів (політики, процедур,правил).Політика – це заг.керівництво для дій і прийняття рішень,які полегшують досягнення цілей. Процедури – це дії,які слід здійсн-ти в конкр.ситуації.Правило вказує на те,що повинно бути зроблено в одноразовій специ.ситуації,воно розраховане на конкр.і обмежене питання.7.форм-ня поточного плану – зведений пот.план форм-ся на пот.календ.чи фін.рік і повинен містити такі розділи:*перелік планових ключових показників,яких прагне досягнуи орг.-ція в межах реал-ції обраної стратегії д-сті та які повинні відобр-ти всі сфери д-сті п-ства.*перелік заходів,реал-ція яких сприятиме досягненню визн.показників,ек.ефект та ефект-ть від впровадження план.заходів.*бюджет орг.-ції.8.деталізація пот.плану за центрами вик-ня (відповідальності). Центри вик-ня (відповідальності) – це підрозділи,служби,групи орг.-ції,які є відповідальними за вик-ня певних робіт,реал-цію визначених заходів та досягнення певного рівня результативності.Оперативне планування - не різновид управлінської діяльності, яка спрямована на формування вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, з конкретних питань діяльності підприємства, які формуються як розвиток поточних планів.Існує безліч різновидів оперативного планування. Застосування конкретного з них залежить від сфери використання, підрозділу, характеру тощо.


хиты: 30
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь