пользователей: 28202
предметов: 12090
вопросов: 227045
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


стратегічне планування, вимоги до нього і етапи

Стратегічне план-ня – це набір дій та рішень керівництва, що призводить до розробки специф. стратегій, призначених для того, щоб допомогти орг-ції досягти своїх цілей.Вимоги до стратегічного план-ня: 1.страт. плани повинні бути гнучкими, щоб при необхідності можна було б здійснити їх модифікацію. 2. страт. плани повинні бути достатньо обґрунтованими необх-ми дослідженнями (достовірними факт.даними). 3. комплексне заст-ня страт.планів з ефект-м контролем, мотивацією, орг-ції, що в свою чергу підвищить ефект-ть(результативність) реалізації планів.Страт. план-ня скл- ся з таких етапів: 1. інформ.забезпечення страт. план-ня – це підбір, класифікація та підготовка до викор-ня інф-ції щодо розроблення стратегії, яка повинна містити повну і об’єктивну хар-ку факторів зовн. і внутр. середовища, можливих стратегій методичного забезпечення. 2. встановлення місії та цілей орг-ції. 3. вибір методів аналізу факторів зовн. і внутр. середовища (метод порівняння експертних оцінок, факторного і системного аналізу). 4. оцінювання і аналіз факторів зовн. середовища – важливо розробити таку методику, яка дозволить кіл-но оцінити вплив кожного фактора. 5. оцінювання і аналіз факторів внутр. середовища – що дає змогу виділити сильні та слабкі сторони п-ства. 6. прогнозування умов функ-ня та результатів вир.-госп. д-сті.Розрізняють такі методи прогнозування: 1. Формальні методи 2. Неформальні методи.Форм. методи розрізняють: 1. кількісні (прогнозна екстраполяція, барометричні методи, мат. моделювання), 2. якісні (індивідуальні оцінки <інтуїтивні, раціональні, комбіновані>, колективні експертні оцінки).Неформ. методи розрізняють: 1. прогнозування, що базується на вербальній інф-ції. 2. прогнозування, що базується на письмовій інф-ції.3. прогнозування, що базується на результатах промислового шпіонажу. Прогнозна екстраполяція базується на перенесенні тенденцій зміни тих чи інших хар-к об’єктів,що кількісно склались у аналізованому періоді на прогнозований період.Барометричні методи грунт-ся на передбаченні майб-го,виходячи з аналізу подій,що відб-ся зараз і базуються на викор-ні стат.показників,які вказують напрям розвитку конкр.ек.сфер.Мат.моделювання базується на форм-ні мат.(формалізованих)моделей,які передбачають встановлення зв’язку(кореляції)між певними величинами.Індив.оцінки базуються на передбаченні певних подій окремим спеціалістом конк.галузі д-сті.Конкр.експертні оцінки грунт-ся на залученні фахівців певного спрямування,які форм-ть спільне узгодження судження щодо можливого розвитку досліджуваного явища.7.вик-ня розрахунків,обґрунтувань,проектних розробок – полягає у встан-ні найважливіших показників(ек,соц.,технол),які найповніше хар-ть очікувані стратегії та виявленні тенденцій їх зміни,підборі необх.практ.заходів,що забезп-ть форм-ня стратегії.8.форм-ня варіантів стратегії(страт.альтернатив) – грунт-ся на розробці можливих для орг.-ції варіантів страт.плану або деяких складових одного страт.плану.9.вибір оптим.стратегії – доцільно здійсн-ти на основі оцінювання таких факторів:очікувана ефект-ть,рівень ризику,ринк.ситуація,вплив минулих стратегій,вплив власників,залежність від фактора часу,вплив зовн. і внутр..середовища.Всі страт.альтернативи необхідно перевірити на оптимальність за такими критеріями:1.ступінь відповідності місії і цілям.2.забезп-ня конкур.переваг.3.рівень врах-ня факторів внутр. і зовн.середовища.4.забезп-ня ефективної роботи п-ства.10.оцінювання стратегії.


хиты: 7
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь