пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


методи розробки планів. Методи організаційного планування

Розрізняють балансовий, нормативний і мат-стат методи план-ня. Балансовий метод ґрунтується на взаємозв’язку ресурсів, які мають бути в орг-ції та її потребою в межах пл.періоду. Він реал-ся через скл-ня системи балансів – нат.-речових, вартісних, трудових. Баланс – це двостороння бюдж.таблиця, в лівій частині якої відобр-ся джерела ресурсів, а в правій – їх розподіл. В основі даної таблиці лежить балансова рівність, суть якої полягає в тому, що сума залишків ресурсів на поч.періоду та їх надх-ня з внутр. і зовн. джерел повинна дор-ти сумі їх витрат( поточного споживання та продажу на стороні) і залишку на кін.періоду. Важливу роль тут відіграє досягнення їх оптимальної структури, яка б забезпечувала найбільшу ефект-сть д-сті орг-ції.Нормативний метод – суть полягає в тому, що в основу планових завдань на певний період закладаються норми витрат різних ресурсів на од.продукції. Цей метод викор-ся як сам-но, так і в ролі допоміжного щодо балансового.Математичні методи – це оптимізаційні розрахунки на основі різного роду моделей. До найпростіших моделей належать статистичні( пр.кореляційні).До методів організаційного планування відносяться:> послідовний опис дій;> графіки викопаним робіт;> робочий календар;> сітьове планування й управління.Метод послідовного опису дій. Суть його полягає у складанні плану послідовного виконання робіт із необхідною ступінню їхньої деталізації. Такий план може бути складений у вигляді послідовного переліку операцій за певною схемою. Наведемо приклад використання методу послідовного опису дій зі створення спільного підприємства (СП) для випуску продукції з іноземним партнером.Графіки виконання робіт. Цей методпередбачає встановлення переліку виконуваних робіт із фіксуванням початку й кінця їхнього виконання та затвердженням виконавців.Метод робочого календаря. Робочий календар - це план роботи керівника чи спеціаліста на певний проміжок часу (день,тиждень, декаду, місяць). Приклад створення робочого календаря керівником підприємства на день наведено нижче.Метод сітьового планування та управління. Зміст цього методу полягає в побудові таблиць робіт, де вказується їхня тривалість, та сітьового графіку, який показує послідовність їхнього виконання.


хиты: 17
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь