пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


встановлення пріорітерів при допомозі аналізу АБВ

Принцип який був сформульований італ.ек.-стом Вільфредо Парето Парето говорять про співвідношення 80:20.Перенесення цієї закономірності на робочу ситуацію керівника,означає що в процесі роботи за перші 20% витраченого часу(затрати)досягається 80% результатів(випуск).Інші 80% затраченого часу приносять лише20% загального підсумку.Часовий принцип Парето. Затрати 1. 80% затраченогочасу2.20% затраченого часу.Випуск 1.20% підсумкового результату, 2.80% підсумкового результату. ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ АБВ.Аналіз усіх завдань можна здійснити таким чином-1.необх.скласти список всіх завдань які потрібно виконати за певний час для чого можна використати листок обліку завдань і контроль за їх виконання.2.систематизувати завдання за їх важливістю встановити черговість справ у відповідності для їх значення для вашої діяльності.3.пронумеруйте свої завдання 4.оцініть свої завдання у відповідності до категорії АБВ.%завдань  які не підлягають передорученню(категорія А)Категорія Б наступні 20 можуть бути доручені для виконання іншим особам Питання які полегшують процес прийняття рішень при плануванні та виявленні завдань кат.А:1.завдяки виконання яких завдань ми найб.мірою наближаємось до втілення часової мети.2.чи можна за рах.вик-ння одного эдиного завдання вирішити відразу декілька інших.3.завдяки виконанню яких завдань можна внести макс.вклад у досягнення аг.мети п-ва,віділу.4.виконання яких завдань принесе найб.користь і винагороду.5.невиконання яких завдань може мати найгірші наслідки.


хиты: 7
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь