пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


делегування ,його етапи і умови застосування

Д-це управлінський процес,який полягає в передачі повноважень особі,яка бере відповідальність на себе за їх виконання.Повноваження-це ф-цій завдання,права і обов’язки за які людина несе відповідальність займаючи певну посаду.Повн.має зовн.і внутр..межі .Зовнішні межі визначаються традиціями законодавством,культурними стереотипами та звичаями суспільства.Внутр.межі.повноважень визначаються політикою,процедурами,правилами,посадами,інструкціями,що викладені письмово або передані усно.Етапи делегування-1.аналіз робіт що виконуються керівництвом .2.вибір завдання яке буде делегуватись,3.розгляд умов делегування:об’єкт і час виконання роботи,показнки результативності ,оцінювальні показники ,методи контролю.4.вибір виконавця,5.підготовка виконавця до виконання делегованого завдання.6.контроль результату.Завдання що підлягають делегуванню—1.робота яка вимагає спеціалізованих знань в певній алузі.2.рутинна монотонна робота.3.окремі питання діяльності.4.підготовка роботи.Завд.які не підлягають Д—1.постановка цілей 2.прийняття рішень щодо формування політики організації.3.контроль за результатами.4.виконання завдань особливої складності,важливості високого ступеня розвитку.5.прийняття не стандартних рішень.6.актуальні і термінові справи,які не мають часу для пояснення і перевірки.Переваги Д-делегування допомагає керівнику зменш.своє навантаження і звільнити час для важливих завдань.—дає можливість використовувати професійні знання і досвід відповідних співробітників.—стимулює розкриття здібностей ініціативи самостійності та компетенцій підлеглих.—часто позитивно впливає на мотивацію праці,на задоволеність роботою.Ситуація при яких виникає необхідність здійснення Д—1.при звичайних ситуаціях,що повторюються .2.при новому розподілі ф-цій і повноважень.3.у зв’язку з появою нових сфер діяльності.4.у зв’язку з реорганізацією і стратегічною перебудовою п-ва.Класифікація повноважень в залежності від взаємовпливу та взаємозв’язків лінійних та штатних підрозділів:-рекомендаційні повноваження-полягають у консультуванні лінійного керівника спеціалістами штатного підрозділу в межах своєї компетенції ,при  цьому лінійний керівник не зобов’язаний діяти згідно цих рекомендацій.—повноваження обов’язкового узгодження –лінійне керівництво повинно обговорити ситуацію з штатним підрозділом перш ніж приймати рішення проте не обов’язково слідувати їх рекомендації.—паралельні повноваження-щоб уникнути непередбачуваних наслідків при вирішенні питань діяльності п-ства створюється баланс влади між лінійним керівником і штабним підрозділом шляхом колегіальності прийняття рішень і паралельності підписів,при цьому кожен з підрозділів має право накласти Вето.-функціональні повноваження-апарат,що володіє ними ,може запропонувати так і заборонити дії в області своєї компетентності.—лінійні повноваження-в середині штабних,коли штабні підрозділи досить громістке необхідно розмежовувати  повноваження в середині підрозділу згідно лінійної підпорядкованості.Причини згідно яких керівник уникає процесу Д—вважає,що краще за нього виконати завдання не зможе ніхто---не вміє здійснювати процес Д—не довіряє підлеглим---не має можливості проконтролювати результати здійснення завдання.Причини згідно яких підлеглі уникають Д—підлеглий вважає,що краще спитати керівника що робити ніж самому розв’язувати проблеми.-підлеглий боїться критики за здійснення помилки під час реалізації завдань—у підлеглого відсутні ресурси для успішного виконання завдань—у підлеглого більше роботи ніж він може зробити—у підлеглих відсутня впевненість у собі—підлеглому не пропонується достатньо винагороди.Рекомендації щодо здійснення ефективного делегування -1.не вважати себе незамінним і оточувати себе подібними розумними висококваліф.заступниками. 2.дотримуватися виконання всіх етапів Д.3.доручаючи завдання проявляти довіру до підлеглих.4.оцінбвати результати роботи,а не методи їх досягнення даючи підлеглому проявити ініціативу.5.стимулюйте успішне виконання доручень і при розподілі повноважень враховуйте індивідуальні властивості характеру працюючого.


хиты: 10
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь