пользователей: 27945
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


бюрократичні (механістичні) та адаптивні організаційні структури управління

Бюрократична організаційна структура – характеризується високим рівнем розподілу праці, розвинутою ієрархією управління, наявністю численних правил і норм поведінки персоналу, підбором кадрів за діловими і професійними якостями. Ця концепція була сформована нім.соціологом М.Вебером на поч..ХХ ст.Теорія Вебера пропонує такі основні характеристики раціональної бюрократії:1.чіткий розподіл праці, шо призводить до появи висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді.2. ієрархічність управління, за якої кожен нижчий рівень підпорядковується вищому.3.наявність системи узагальнення формальних правил і стандартів,що забезпечує однорідність виконання обов’язків.4.обєктивізм, з яким офіційні особи виконують посадові обов’язки.5. найм на роботу у суворій відповідності до кваліфікаційних вимог.Адаптивні організаційні структури – розробляються і впроваджуються з метою забезпечення можливості реагувати на зміни зовнішнього середовища і впроваджувати нову наукомістку продукцію.В реальних ринкових умовах організаційні структури управління мають ознаки і бюрократичних і адаптивних структур в різному співвідношенні. Часто різним підрозділам в 1-ій організації властиві різні організаційні структури.


хиты: 15
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь