пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


організація:поняття і ознаки

Поняття організація походить від грецького слова органон, що означає знаряддя чи інструмент.Найчастіше слово організація означає:1.Внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємопов’язаних елементів в цілому.2.Сукупність процесів або дій, що забезпечують досягнення цілей системи.3.Об’єднання людей, спільна діяльність яких спрямована на реалізацію встановлених програм на основі певних правил і процедур.Організація – це соціальне утворення з визначеними межами, яке свідомо координується і функціонує на відносно простій основі для досягнення метиЩоб бути організацією ця група має відповідати таким вимогам:1.Наявність принаймні 2 людей, які вважають себе частиною цієї групи.2.Наявність хоча б 1 спільної мети.3.Наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети. Поняття організація вживається щонайменше в 3-ох значеннях:Організація як система.Організація як стан.Організація як процес.Організації як системі притаманні такі ознаки:1.Цілісність – система являє собою сукупність конкретних елементів із властивими тільки їм властивостями і характером взаємозв’язку.2.Подібність – передбачає, що система допускає її розподіл на підсистеми і елементи.Організація як процес  - здійснюється людьми, які сформувались у величезний самостійний об’єкт, тому виділилась особлива група фахівців, яких наз. фахівцями організації виробництва, праці і управління


хиты: 6
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь