пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Закони менеджменту, які проявляються в статистиці і в динаміці

Перелік і короткий зміст законів організації

Назва

Короткий зміст

1. Закони організації, які виявляються переважно в статистиці (структурах)

Закон композиції

Відображає необхідність погодження цілей організації: вони повинні бути спрямовані на підтримку основної мети більш загального характеру.

Закон пропорційності

Відображає необхідність співвідношення між частинами цілого, а також їх відповідальність або залежність.

Закон найменших

Структурна стійкість цілого визначається найменшою стійкістю окремих складових цього цілого.

Закон онтогенезу

Вивчає, що кожна організація проходить у своєму розвитку наступні фази життєвого циклу: становлення, розквіт, згасання.

2. Закони організації, які виявляються у динаміці

Закони синергії

Сума цілого не дорівнює арифметичній сумі кожного із його складових елементів (компонентів).

Закон інформованості – впорядкованості

Стверджується, що в організаційному цілому не може бути більшого порядку, ніж в упорядкованій інформації.

Закон єдності аналізу і синтезу

Процеси аналізу (тобто роз´єднання, диференціації тощо) доповнюються синтезом (тобто протилежними процесами об´єднання, інтеграції). Спочатку виконується аналіз, а потім - синтез.

Закон самозбереження

Будь-яка реальна фізична (організована) система прагне зберегти саму себе як цілісне утворення й більш економно витрачати свій ресурс.


хиты: 0
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь