пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія розвитку управлінської думки в України

Управлінська думка в Україні пов'язується з "тейлоризму", який був заснований на положенні про те, що управляти можна "науково". 
Це стало одночасно і осяянням, і ілюзією, але фактично полягало в перенесенні ідей інженерних наук на управління в низовому виробничій ланці. Правда, досить скоро в світі управління усвідомили принципову обмеженість "тейлоризму". 
Наступний крок у розвитку західної управлінської думки, тісно пов'язаний з попереднім, полягав у поширенні "принципів управління", сформульованих А. Файолем, що можна визнати першим самостійним результатом "науки адміністрування" тепер уже в класичному варіанті, зорієнтованому насамперед на побудову "формальних" організаційних структур і систем. Не випадково американці називають цього француза батьком менеджменту
Пошуки раціональних форм управління підприємства в нашій країні велися у той час з деяким урахуванням цих досягнень. Так, наприклад, рішенням партійної конференції "функціоналкою" (за Тейлору) була скасована на користь "лінійно-функціональних" структур (по файлу). Але за всім цим стояли аж ніяк не наукові аргументи, над країною вже витала примара жорстко контрольованих ієрархічних систем управління, заснованих на беззаперечному підпорядкуванні низових рівнів вищестоящих, на універсалізмі, стандарті і знеособленості, що стало політичною та господарської реальністю на багато десятиліть для нашої країни. 
Третій прорив в управлінській думки, можна порівняти за своїм значенням з першими двома і звані часто "неокласичним" - зародженням школи "людських" відносин на рубежі 30-х років. У радянській теорії та практиці нічого, крої жорсткого відсічі "підступам" буржуазної ідеології в області налагодження "людських відносин", це не викликало, а спроби окремих учених апелювати до розуму привели лише до розгрому соціології і залишили її застосування а управлінні ... 
1950-1960 рр.. - Виявилися прямим наслідком застосування математики і комп'ютерів в управлінні країни. Новий ривок управлінської думки - розвиток сучасних кількісних методів обгрунтування рішень. 
В Україні в ці роки економіко-математичне рух був особливо сильним, воно мало великий і в цілому позитивний вплив на економічну та управлінську думку, хоча і не було позбавлене серйозних ілюзій і значних недоліків. 
Саме "кількісна школа" у світовій управлінській думці стимулювала залучення положень теорії систем, кібернетики - областей науки, які синтезують, інтегруючих складні явища - до управління, що після часу сприяло подоланню конфлікту між раціоналізмом прихильників "науки управління" і романтизмом ентузіастів налагодження гармонії в людських відносинах, організаціях і суспільстві. 
На межі 1970 - років переломною для всієї управлінської думки стала чітко сформульована ідея про те, що організація - це відкрита система, яка пристосовується до своєї вельми різноманітною зовнішності і внутрішнього середовища, і головні причини того, що відбувалося всередині організації, слід шукати поза нею. 
70-80-ті роки пройшли в інтенсивних пошуках взаємозв'язку між типами середовища та різними формами управління. На жаль, і цей перехід від універсалізму до "ситуаційного підходу", порівнянний з переходом від площини до тривимірного простору, від німого чорно-білого кіно до кольорового із стереофонічним звуком, у вітчизняній управлінської думки, що знаходилася, як і все суспільство, в застої, до жаль, пройшов майже непоміченим. 
80-90-ті роки ознаменувалися новим проривом несподіваним для багатьох американців відкриттям значення "організаційної культури" як потужного інструменту управління, особливо ефективно використовуваного японцями. Сьогодні багатоамериканські теоретики схильні ставити культуру по силі впливу на людей на рівень організаційної, як з управлінським інструментом, а навчальні програми з перетворення культури в організаціях модне нововведення провідних шкіл бізнесу в90-і роки. 


хиты: 0
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь