пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Старослов

1 1.Поняття про старослов ’янську мову
2 2.Життєвий шлях та діяльність солунських братів, школи, де продовжувалися традиції.
3 3.Праслов»янська мова.відомості про слов»ян-найдавніші
4 4. Питання про походження письма у слов ’ян.
5 5.Дві азбуки : кирилиця і глаголиця.
6 6. Діакритичні знаки. Звукове і числове значення букв кирилиці.
7 8. Класифікація голосних звуків старослов’янської мови.
8 10.Редуковані голосні. Їх позиція у слові.
9 15 Монофтонгізація дифтонгів
10 16. Доля сполучень *tort, *tolt, *tert, *telt,
11 17.Зміни приголосних у сполучення з наступним j
12 18.1 палаталізація
13 19.2 палаталізація
14 20. 3 палаталізація
15 21.Іменник.Граматичні категорії іменника.
16 22. Поділ іменників за давніми типами основ.
17 23.Особливості відмінювання іменників *-а,*-jа(довгий) основ.
18 24. Давні основи на - *о, - *jо(короткий)
19 25. Давні основи на -*й
20 26. Давні основи на -*ї(короткий)
21 27.Давні основи на -*и(довгий)
22 28.відмінювання іменників з основою на приголосний.
23 29.Займенник.Значєннєві розряди займенників.
24 30.Відмінювання особових та зворотного займенників.
25 31.Відмінювання іменних прикметників.
26 32.Відмінювання займенникових прикметників.
27 33. загальні відомості про числівник. Розряди числівників за будовою та значенням
28 34.. Особливості відмінювання числівників різних розрядів
29 35.загальна характеристика дієслова як частини мови в ст..сл.мові
30 36.Дві дієслівні основи.Класи дєслів.
31 37.Форми теп часу, їх творення та дієвідмінювання.
32 38.Прості форми мин часу. Їх творення та дієвідмінювання.
33 39.Складені форми минулого часу, їх творення та дієвідмінювання.
34 40.Форми майбутнього часу , їх творення та дієвідмінювання.
35 43.Недіэвідмінювані форми діэслова.
14.06.2017; 19:47
хиты: 1425
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь