пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Редагування

1 1.Предмет, завдання і значення курсу «Основи видавничої справи та літературне редагування
2 2. Особливості редакторської школи Києво-Печерської та Чернігівської друкарень.
3 3. Наукові школи редагування в Україні
4 4. Закон України „Про обов'язковий примірник документів”
5 5. Роль редактора в удосконаленні тексту при переведенні Києво-Печерського патерика (редакції ХІІ-ХХ ст.)
6 6) Редакційно-видавничий процес
7 Функціональні обов’язки редактора
8 Методи і засоби контролю за якістю книги.
9 Перші центри книгодрукування на етнічних українських землях (друкарі і друкарні Львова).
10 Робота редакторів над Острозькою Біблією
11 Особливості роботи переписувача, редактора в ХІ ст
12 Правила подання рукопису до видавництва. Власний стиль видавництва і важливість його дотримання.
13 Спільне і відмінне у виданнях «Апостола» І. Федорова (московське і львівське)
14 Групи реципієнтів за професійним рівнем
15 Нормативна база редагування. Типи норм.
16 Групи реципієнтів за мотивами сприймання
17 Помилка, визначення помилки. Класифікація помилок
18 Групи реципієнтів за довільністю сприймання інформації
19 Етичні і професійні правила роботи редактора з автором над майбутнім виданням
20 Групи реципієнтів за рівнем семантичної складності їх тезауруса.
21 Суть Закону України «Про авторські права та суміжні права»
22 Групи реципієнтів за можливістю сприйняття повідомлень різної синтаксичної складності
23 Особливості редагування підручникової літератури
24 Особливості редагування наукових текстів.
25 Редакторський аналіз і редакторський висновок
26 Особливості редагування тестів художньої літератури.
27 Авторська заявка.
28 Методи і засоби контролю за якістю книги.
29 Правила подання рукопису до видавництва.
30 Групи авторів за бажанням мати винагороду
05.06.2017; 14:21
хиты: 1294
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
журналистика; сми
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь