пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Стара

1 1.Предм і завд предмета “Вік та пед пс”, зв’язок з іншими науками.
2 2.Виникн й розв “Вік та пед псих” (П.П.Блонський, С.Л. Виготський, С.Л. Рубінштейн). Суч дослідж укр психологів у цій галузі.
3 3.Своєрід методів “Вік. та пед. пс”. Спостер та опитувметоди.
4 4. Експеримент, його види.
5 5. Поняття про психічний розвиток. Теорії психічного розвитку
6 6. УМОВИ ТА РУШІЙНІ СИЛИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
7 7. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ ПСИХОЛОГ РОЗВ ДИТ. ВИГОТСЬКИЙ ПРО ПСИХ РОЗВИТОК І НАВЧАННЯ
8 8. Закономірності психічного розвитку
9 9. Основні принципи і критерії побудови вікової періодизації
10 10. кризи психічного розвитку.
11 11.Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку
12 12.Особливості фіз та псих розвитку дітей немовлячого віку. Фаза новонародженності.
13 13. Особливості фіз та псих розвитку дітей раннього віку
14 14. Соц ситуація, провідна діяльність і новоутворення пс розвитку дітей раннього віку.
15 15. Криза 3-х років
16 16. Ос-ті соц. ситуації, провідної діяльності та новоутв. пс. розв. дошкільників.
17 17. Формування особистості дошкільника(самосвідомість, самооцінка, мотиви, емоц-вольова сфера)
18 18. Пізнавальна діяльність, її розвиток у дошкільників. Ос-ті організ навч у дошкільників
19 19. Психологічна готовність дит дошк віку до навч в школі. Види психолог готовності дит до школи
20 20. Психологія шестирічних першокласників.
21 21. Соціальна ситуація та учбова діяльність як провідний вид діяльності молодших школярів.
22 22. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.
23 23. Особливості становлення особистості мол школяра (х-р, здібності, засвоєння норм і правил, самосвідомість, самооцінка).
24 24. Новоутворення у пс розвитку мол школярів.
25 25. перехід від дит до дорослості. Підліткова криза.
26 26. класичні дослідження кризи підл.віку.
27 27. Анатомо-фіз перебудова орг у підл період. Стат зрілість і стат роль.
28 28. учбова діяльність та пізнавальні процеси у підлітків
29 29. спілкування з дорослими та однолітками як провідний вид діяльності.
30 30. становлення особистості та самосвідомості підлітка
31 31. акцентуація характеру підлітків
32 32. Асоціальна (девіантна, делінквентна) поведінка підлітків
33 33. новоутворення у психічному розвитку підлітків
34 34.Фактори психічного розвитку в юнацькому віці
35 35. Учбова діяльність та пізнавальні процеси старшокл.
36 37. Основні риси та новоутворення психічного розвитку старшокласників
37 38. Психологія дорослих
38 40. Предмет педагогічної психології
39 41. Основні етапи розвитку педагогічної психології
40 42. Завдання педагогічної психології та її зв’язок зіншими науками
41 43. Основні методологічні принципи педагогічної психології
42 44. Методи педагогічної психології
43 45. Поняття про учіння, учбову діяльність учня
44 46. Поняття учіння, научіння,учбова діяльність та навчальність
45 47. Види учіння
46 49. Особливості учбової діяльності в учнів (учні молодших класів,підлітки,старшокл.)
47 50.поняття про розумову самостійність.
48 51.рівні оволодіння вмінням вчитися самостійно.
49 52.причини неуспішності учнів,її попередження та подолання.
50 53.поняття про психологію навчання. Її теоретичні і практичні проблеми.
51 54.Поняття про навчання та його психологічні механізми.
52 55.Психологічний погляд на дидактичні принципи.
53 56.Теорії навчання.
54 57.Класифікація навчання.
55 58.Моделі навчання.
56 59.Психологічні основи змісту навчання.
57 60.Концепції управління процесом навчання.
58 61.Упраління як єдність основних функцій вчителя й учнів.
59 62.Психологічний аналіз уроку.
60 63) поняття пропсихологію виховання та її предмет.
61 64. Теорії виховання
62 65) психологічні механізми та етапи формування властивостей особистості.
63 66. ціннісно-інтелектуально-емоційний шлях формування якостей особистості
64 67)самовиховання як мета управління і перетворення зовнішніх виховних впливів у самоуправлінні.
65 68. Самостійність, дисциплінованість, відповідальність як особистісно-психологічні утворення.
66 69.Спілкування у процесі виховання
67 70. Вікові аспекти виховання та вимоги до індивідуального підходу у цьому процесі.
68 71 поняття «важковиховуваний» і категорії «важких» дітей
69 72) вивчення «важких» дітей і корекція порушень у поведінці.
70 73. вчинок як вираження моральності. Види вчинків. Аналіз вчинку.
71 74. показники та критерії вихованості особистості.
72 75. своєрідність педагогічної праці. Структура педагогічної діяльності.
73 76. структурно-ієрархічна модель особистості вчителя.
74 77. педагогічні здібності.
75 78. педагогічні вміння
76 79. педагогічне спілкування. Психолого-педагогічний такт.
77 80 стилі педагогічного спілкування і педагогічної діяльності.
24.01.2018; 22:17
хиты: 3379
рейтинг:0
Общественные науки
науки о гендере и сексуальности
сексуальное поведение человека
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь