пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ІУЛ

1 1.Ознаки нової української літератури.
2 2) Загальна характеристика періоду становлення нул
3 3) Особливості жанрової системи НУЛ періоду становлення
4 5) Розвиток освіти та культури в кінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст. як важливі чинники становлення нової української літератури.
5 6) Періодичні видання та альманахи Східної України початку ХІХ ст.
6 7. Стильовий синкретизм як визначальна ознака нової української літератури періоду її становлення.
7 8. Зовнішньолітературні впливи на НУЛ в період становлення.
8 10. Проблема укр. мови в НУЛ.
9 11. Бурлескно-травестійна традиція НУЛ.
10 12.Класицизм й сентименталізм в новому українському письменстві.
11 13.Ідеї просвітництва в новій українській літературі.
12 13. “Енеїда” І.Котляревського серед світових травестувань Вергілієвої “Енеїди”.
13 14. Історія України у поемі І.Котляревського “Енеїда”.
14 15. Особливості жанрової природи поеми І.Котляревського “Енеїда”.
15 16. Форми типізації у поемі І.Котляревського “Енеїда”.
16 17. Жанрова природа «Наталки Полтавки»
17 18.Полемічний характер п*єси Котляревського
18 19. Фольклорний характер та пісенне начало п*єси Котляревсьокого « Наталка Полтавка»
19 20. У 1819р. Котляревський написав п’єсу Москаль-чарівник
20 21. Поняття “котляревщини»
21 23. Експериментальні пошуки гулака-артемовського у жанрі байки
22 24. Художній аналіз байки П.Гулака-Артемовського “Пан та Собака”.
23 25Жанр байка-казка у творчості П.Г-Артемовського
24 22. Баладна творчість п.гулака-артемовського. її травестійний характер
25 26. Загальна характеристика літературної творчості П.Білецького-Носенка
26 27. Розвиток жанру байки в українській літературі початку ХІХ ст.
27 28Жанрові різновиди байки:
28 29. Світогляд та естетичні погляди Г.Квітки-Основ’яненка.
29 30. Ідеї Просвітництва у творах Г.Квітки-Основ’яненка
30 31.“Конотопська відьма” Г Квітки-Основ’яненка як сатирично-міфологічна повість.
31 32.Фольклорні джерела бурлескно-реалістичної прози Г.Квітки-Основ’яненка.
32 33.Особливості творчої манери Г.Квітки-Основ’яненка
33 34.Основні принципи сентименталістської поетики прози Г.Квітки-Основ’яненка.
34 35. Традиції давньої української прози у повісті Г.Квітки-Основ’яненка “Маруся”.
35 36 . Полемічний характер повісті Г.Квітки-Основ’яненка “Маруся”
36 37. Сердешна Оксана” Г.Квітки-Основ’яненка у контексті літературних творів про нерівне кохання
37 38.П’єса Г.Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”: художній аналіз.
38 39. Петербурзький період творчості Є.Гребінки
39 40.Художній аналіз поезії Є.Гребінки “Українська мелодія”.
40 41. Тема поміщицької сваволі у прозі Є.Гребінки
41 42.Роман Є Гребінки “Чайковский” як твір на історичну тему. Творення образу епохи.
42 43.“Историческая быль” Є. Гребінки „Нежинский полковник Иван Золотаренко”.
43 44.Тема “малої людини” у прозі Є. Гребінки.
44 45.Жанрово-композиційні особливості повісті Є.Гребінки “Приключения синей ассигнации”
45 46.Поетична творчість Є.Гребінки.
46 47.Новаторство Є.Гребінки- байкаря. Жанрово-стильові особливості жанру байки у творчості митця.
47 48. Ведмежий суд Гребінка . Уперше вийшла друком 1834 у зб. «Малорос. приказки».
48 49.Національне й інтернаціональне в естетиці романтизму.
49 50.Романтизм і проблеми національного самоутвердження народу.
50 51.Зміст і характер розвитку українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.
51 52.Жанрова система українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.
52 53.Харківська школа романтиків.
53 54.Фольклорно-міфологічна тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.
54 55.Фольклорно-історична тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.
55 56.Громадянська тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.
56 57.Особистісно-психологічна тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.
57 58.Баладна творчість Л.Боровиковського.
58 59.Жанр балади у творчості А.Метлинського.
59 60. Загальна характеристика збірки А.Метлинського “Думки і пісні та ще дещо”.
60 61. Художній аналіз «Підземної церкви» Уперше вийшла друком у зб «Думки й пісні та ще дещо» .
61 62. Історичне минуле України в інтерпретації Метлинського
62 63. М.Костомаров і діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
63 64. М.Костомаров - історик, фольклорист, етнограф.
64 65 Поетична творчість М. Костомарова
65 66 Художній аналіз твору «Пан Шульпіка»
66 67. Романтичні балади М. Костомарова.
67 68 Історична драматургія М. Костомарова
68 70 Проблематика п’єси М.Костомарова “Сава Чалий”.
69 71. Драма М.Костомарова “Кремуций Корд”: проблематика, автобіографічний підтекст.
70 72. Повість М.Костомарова “Черниговка”: історична основа, проблематика, образ епохи.
71 73. Історична проза Костомарова
72 74. НУЛ на західноукраїнських землях: соціально-політичні та національно-культурні умови розвитку
73 75Львівський гурток “Руська трійця” та історико-літературне значення його діяльності
74 76. Історія видання альманаху “Русалка Дністровая”, його романтичний характер
11.06.2017; 22:07
хиты: 6762
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь