пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Українська культура

1 Поняття «культура» та сфери її виявів. Функціональна роль культури в суспільстві
2 2 Особливості розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення. Періодизація «Історії української культури».
3 Джерельна і наукова база історії української культури
4 Культура на теренах України в найдавніші часи. Перші прояви культури в первісному суспільстві.
5 5. Культурно-історичне значення племен трипільської культури.
6 6. Вплив на історико-культурний розвиток слов*ян кочових племен, що заселяли територію сучасної України. Культура кімерійців, скіфів та сарматів.
7 7. Культурно-історичне значення грецької колонізації Пн. Причорномор*я.
8 8. Характерні риси язичницької культури пд-сх слов*ян.
9 Історичні умови розвитку культури Київської Русі. Запровадження Християнства, його значення для розвитку культури.
10 10. Виникнення східнослов’янської писемності. Книжна справа. Епіграфічні та книжні пам’ятки Київської Русі
11 Перекладна та оригінальна література Київської Русі. Літописання. Бібліотеки
12 Зародження і розвиток освіти Київської Русі. Природничі та математичні знання
13 13. Взаємозв’язок усної народної творчості Київської Русь з розвитком музичної творчості. Билини.
14 14. Розвиток матеріальної культури Київської Русі. Художнє мистецтво та ремесла.
15 15. Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі.
16 16. Занепад культури КР у період татаро-монгольської навали.
17 17. Розвиток освіти, літератури та книжкової справи в Галицько-Волинському князівстві.
18 18. Особливості розвитку архітектури, живопису і художніх ремесл у Галицько-Волинському князівстві.
19 19. Специфіка соціально-політичної і культурної ситуації в українських землях у польсько-литовську добу.
20 20. Розвиток української освіти в польсько-литовську добу. Братські школи. Початок українського книгодрукування
21 21. розвиток укр мови та л-ри в польсько-литовську добу
22 22. живопис архітектура й містобудування у польсько-литовську добу
23 23. особливості розвитку української культури другої половини 17-18 ст
24 24. Реформування церкви та освіти у другій половини XVII-XVIIІ ст..................................................................................................................................................................................................................... Роль Петра Могили у формуванні українського національного середовища та відновленні культурних памяток Києва.
25 Наука у другій половині 17-18 ст. Розвиток філософських ідей Сковороди та Прокоповича
26 Українська література та книгодрукування у другій половині 17-18 ст
27 Архітектура періоду українського або "козацького" бароко
28 Розвиток українського музичного та театрального мистецтва у другій половині XVII-XVIII ст.
29 Особливості розвитку освіти у XIX ст. Товариство «Просвіта».
30 Наука на українських землях у 19 ст. Праці з історії України.
31 Наукове товариство ім. Шевченка, його творчий доробок
32 Нова українська література 19 ст. Становлення української фольклористики як науки
33 Архутектура та містобудування в Україні у 19 столітті.
34 Українське музичне та театральне мистецтво у 19 ст.
35 Розвиток українського живопису у 19 столітті
36 37. Особливості розвитку культури України на рубежі 19 - 20 ст. Роль Суспільно-політичного руху в процесі поширення української національної ідеї.
37 38. Демократичні тенденції розвитку освіти на початку 20 ст.
38 39. Українська наука початку 20 ст. Нові технічні відкриття, та їхнє впровадження в Україні.
39 40. Нові тенденції укр.. мистецтва на початку 20 ст. (неоромантизм, експресіонізм, авангард). Революційно-демократичний напрям укр. літературі.
40 41. Чинники розвитку культури Україні в 1917-1921 рр.
41 42. Особливості еволюції української освіти у 1917-1921 рр. стан розвитку науки
42 43. Мистецтво україни 1917-1921 рр.: театр; музика; образотворче мистецтво та архітектура.
43 44. Розвиток освіти у 20-30 роках 20 ст. Кампанія з ліквідації не писемності дорослих.
44 45. Основні літературні течії 20-30 -х років ХХ ст. в Україні та їхні представники.
45 46. Театральне мистецтво та кінематограф України у 20-30-ті рр. ХХ ст.
46 47. Образотворче мистецтво та скульптура України у 20-30-ті рр. ХХ ст.
47 48. Особливості розвитку культури у 20-30-ті рр. ХХ ст. Політика «українізації».
48 49. Розвиток української науки у 20-30 рр. ХХ ст. Всеукраїнська академія наук.
49 50. Українські культурні діячі - жертви сталінського терору.
50 51. Українське музичне мистецтво у 20-30ті рр ХХ
51 52. Становище української культури під час німецько-фашистської окупації.
52 54. Відбудова матеріальної бази культури та ідеологізація культурного життя України у післявоєнний період (2 пол. 40х-перша половина 50х рр.)
53 55. Розвиток освіти та науки в Україні у 2 пол.40х-першій пол.50х рр..
54 56. Хрущовська відлига і її вплив на укр.культуру
55 57. Українська культура в другій половині 60 — першій половині 80-х років
56 58. Період перебудови як передумова національного українського відродження
57 59. Освіта та наука 60-х 80-х рр.
58 59. Основні напрямі відродження української культури на сучасному етапі
59 Здобутки науки та мистецтва України на сучасному етапі.
60 Сучасна конфесійна ситуація України.
61 Інтеграція української кільтури до загальноєвропейського та світового культурного простору.
62 Молодіжна та професійна субкультури.
63 66. Вклад української діаспори в розвиток сучасної української культури.
08.06.2017; 18:41
хиты: 3890
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь