пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ОВСР

1 1.Предмет, завдання і значення курсу «Основи видавничої справи та літературне редагування»
2 2. Особливості редакторської школи Києво-Печерської та Чернігівської друкарень.
3 3. Наукові школи редагування в Україні
4 4. Закон України „Про обов'язковий примірник документів”
5 5. Роль редактора в удосконаленні тексту при переведенні Києво-Печерського патерика (редакції ХІІ-ХХ ст.)
6 6. Етапи видавничого процесу.
7 7. Функціональні обов’язки редактора
8 8. Методи і засоби контролю за якістю книги.
9 9. Перші центри книгодрукування на етнічних українських землях (друкарі і друкарні Львова).
10 . 10. Робота редакторів над Острозькою Біблією
11 11. Особливості роботи переписувача, редактора в ХІ ст.
12 12. Правила подання рукопису до видавництва. Власний стиль видавництва і важливість його дотримання.
13 13. Спільне і відмінне у виданнях «Апостола» І. Федорова (московське і львівське)
14 14. Групи реципієнтів за професійним рівнем:
15 15. Нормативна база редагування. Типи норм.
16 16. Групи реципієнтів за мотивами сприймання
17 17. Помилка, визначення помилки. Класифікація помилок
18 18. Групи реципієнтів за довільністю сприймання інформації
19 19. Етичні і професійні правила роботи редактора з автором над майбутнім виданням
20 20. Групи реципієнтів за рівнем семантичної складності їх тезауруса.
21 21. Суть Закону України «Про авторські права та суміжні права»
22 22. Групи реципієнтів за можливістю сприйняття повідомлень різної синтаксичної складності
23 23. Особливості редагування підручникової літератури
24 24. Особливості редагування наукових текстів.
25 25. Редакторський аналіз і редакторський висновок
26 26. . Особливості редагування тестів художньої літератури.
27 27. Авторська заявка
28 28. Методи і засоби контролю за якістю книги.
29 29. Правила подання рукопису до видавництва.
30 30.Групи авторів за бажанням мати винагороду
31 31. Композиція авторського оригіналу. Види композицій. Труднощі у редагуванні композиції.
32 32. Групи авторів за переслідуваною метою.
33 33. Групи авторів за обсягом тезаурусів.
34 34. Способи усунення композиційних помилок.
35 35. Групи авторів за майстерністю подання інформації:
36 36 Групи авторів за досвідом готування повідомлень:
37 37. Поняття факту і фактичного матеріалу рукопису.
38 38. Групи авторів за ступенем самостійності готування повідомлень:
39 39. . Причини появи фактичних помилок в авторському тексті
40 40. Групи авторів за типом повідомлення
41 41. Важливість дотримання логіки викладу матеріалу
42 42. . Автор. Групи авторів
43 43. Найпоширеніші логічні помилки в авторських текстах.
44 44. Види видавництв.
45 45. Важливість дотримання законів логіки редактора.
46 46. Значення видавничої діяльності Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1843-1921). Участь Т.Г. Шевченка у роботі Тимчасової комісії для розгляду давніх актів.
47 47. Виправлення. Види виправлень.
48 48. Зв’язок курсу ОВСР з іншими навчальними дисциплінами редакторського і не редакторського циклу і галузями знань.
49 49. Особливості застосування різних видів виправлення. Творча складова у роботі редактора.
50 50. Джерела вивчення курсу.
51 51. Загальна методика і техніка виправлення тексту
52 52. Завдання редагування, як професійної діяльності.
53 53. Значення правописних і стилістичних норм як основи виправлення мови і стилю рукопису.
54 54. Найпоширеніші лексичні, морфологічні, і синтаксичні невправності в авторських
55 55. Структурні частини і елементи видання.
56 56. Авторське редагування - обов’язковий етап, що забезпечує якість майбутнього видання.
57 57. Історія рукопису, доля автора і редактора Пересопницького Євангелія.
58 58. Межі втручання редактора в авторський текст.
59 59. Покрайні записи у рукописній книзі як джерело інформації про переписувачів,редакторів, замовників, користувачів.
05.06.2017; 19:35
хиты: 3237
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
журналистика; сми
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь