пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія української державності

1 1.Предмет, завдання методи, джерела курсу «Історія української державності».
2 2.2. Ознаки держави та її функції.
3 . 3. Теорії походження держави.
4 4.Форма правління, форма державного устрою, державний (політичний режим)
5 5. Рабовласницькі держави на території України VII ст до н. е. - V ст н. е.
6 6. Античні міста колонії в північному Причорномор'ї та Криму
7 7. Виникнення держави у східних слов’ян. Союзи племен. Теорії про походження державності в східних слов’ян
8 Суспільний лад Київської Русі
9 Державний лад Київської Русі
10 10. Судова система Київської Русі
11 11. Державницька діяльність Володимира Святославича
12 12. Державний лад Галицько-Волинського князівства
13 13. Державницька діяльність Д.Галицького
14 14. Лад укр..земель у складі ВКЛ.Королівства Польського.
15 15. Державний лад у складі Речі Посполитої.
16 Литовські статути: історико-державницький зміст.
17 7.Магдебурзьке право і його особливості в Україні
18 18.Українське козацтво: причини зародження, джерела формування, військова організація.
19 Генеза Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
20 .Політична система Запорозької Січі.
21 .Звичаєво-правова культура Запорозької Січі.
22 . Ідея формування української національної держави розвинулася в середовищі козацтва, Києво-Могилянському осередку і у Волинському гуртку української протестантської шляхти.
23 Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького.
24 Формування української державності в ході Української національно-визвольної революції 1648 - 1676 рр.
25 Державницька діяльність Богдана Хмельницького.
26 Переяславсько-московська угода 1654 року та її оцінка в історичній літературі.
27 Українська державна ідея другої половини ХVІІ ст.
28 28. Структура влади Української козацької держави.
29 29. Становлення та функціонування дипломатичної служби Української козацької держави.
30 30. Особливості зовнішньої політики Гетьманщини.
31 31. Політичні та військові спроби об єднання козацької України( від Ю. Хмельницького до П. Дорошенка).
32 32. Державницька діяльність П. Дорошенка.
33 33. Державницька діяльність Івана Мазепи.
34 34. Державницька діяльність П.Орлика
35 36. Права, за якими судиться малоросійський народ
36 37. Зміни в суспільному і державному ладі України в другій половині 18ст. Ліквідація автономії.
37 38. Суспільний і державний лад на українських землях у складі Російської імперії наприкінці 18-19ст.
38 39. Буржуазно-демократичні реформи 1860-1870-х рр. і їхні наслідки для України.
39 40. Суспільно-політичний лад в Галичині, Північній Буковині і Закарпатті в XIX на початку XX ст. у складі Австро-Угорської імперії.
40 41. Зміни в суспільно-політичному і державному ладі України в ході революції 1905 - 1907 рр.
41 42. Лютнева революція 1917р. в Росії і її державно-правові наслідки для України
42 43. Організація і діяльність Центральної Ради. І і ІІ універсали Центральної Ради
43 44. Утворення Української Центральної Ради. ІІ і ІІІ універсали Української Центральної Ради
44 45. Державно-правові акти Центральної Ради
45 6. Конституція УНР 1918 р.
46 47. Особливості державності України періоду Гетьманщини П. Скоропадського 1918р.
47 48. Основні напрямки державної діяльності Директорії УНР.
48 49. Створення Західноукраїнської Народної Республіки
49 Формування радянської державності в Україні у 1917 -1921 рр. Конституція УСРР 1919 р.
50 52.Державність в Україні
51 53.Державність України у період панування тоталітарного режиму
52 54.Конституція УРСР 1937 р
53 55. Державно-правове становище українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини
54 56. Карпатська Україна
55 57. Приєднання західноукраїнських земель Південної Бессарабії та Північної буковини до складу СРСР та включення їх до складу УРСР
56 58. Українське питання напередодні Другої світової війни
57 59.Окупаційний режим в Україні в роки Другої світової війни
58 60. Спроби відродження української державності в 1941-1945 рр. Діяльність ОУН і УПА.
59 61. Участь УРСР у створенні ООН.
60 62. Радянська державність в УРСР у перші післявоєнні роки й у період десталінізації
61 63. Державні інститути в Україні в період неототалітарного режиму ( кінець 1960 - початок 1980 рр.)
62 64. Україна на шляху до свободи і незалежності (1985—1991)
63 Проголошення незалежності України. Конституювання української державності
64 Конституція України — головний закон держави
65 68. Конституція України - Основний Закон держави (28 червня 1996 р.).
66 70. Причини кризи української державності (2013 - 2015рр.). Агресія Росії проти України.
01.02.2017; 19:38
хиты: 4189
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь