пользователей: 30270
предметов: 12380
вопросов: 234307
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фізіологія

1 1.Основні принципи рефлекторної теорії Павлова.
2 2.Основи сучасної загальної теорії поведінки. Вчення Анохіна про функціональні системи організму.
3 3. Значення нервової системи. Нейрон як функціональна одиниця нервової системи.
4 4. Функції ретикулярної формації та лімбічної системи.
5 5. Функції середнього і проміжного мозку
6 6.Функції довгастого мозку і варолієвого моста
7 7. Функції спинного мозку
8 8. Форми руху нервових процесів
9 9.Гальмування як одна із форм діяльності нейрона
10 10. Мотивації і емоції. Фізіологічні основи емоцій
11 11. Загальні закономірності діяльності організму як цілого.
12 12. Визначення онтогенезу, його періодизація. Біосоціальна природа людини.
13 13. Зв*язок фізіології з педагогікою, психологією, шкільною гігієною, медициною.
14 14.Поняття про збудливість, збудження, подразники і подразливість. Класифікація подразників.
15 15. Біоелектричні явища . Поняття про мембранний потенціал спокою і дії.
16 16. Хвиля збудження, 2 аналіз. Зміни збудливості при процесі проходження хвилі збудження.
17 17.Ритмічний характер збудження в природніх умовах. Функціональна рухливість. Вікові особливості.
18 18. Предмет, методи і завдання фізіології. Короткий огляд історії фізіології.
19 19.Функції вегетативної нервової системи.
20 20. Значення сенсорних систем, їх класифікація.
21 21. Рецепція шкіри. Її види.
22 22.Сенсорна система смаку: структура,механізм сприйняття.
23 23. Сенсорна система нюху: структура,механізм сприйняття,гострота нюху.
24 24. Динамічний стереотип: механізм його формування.
25 Характеристика умовного гальмування.
26 26. Характеристика безумовних та умовних рефлексів.
27 27. Сучасні погляди на фізіологічні механізми умовного рефлексу.
28 28. Характеристика безумовного гальмування.
29 29.Сенсорні системи руху. Про пріорецептори
30 Зорова сенсорна система. Механізм фоторецепції
31 Сенсорна система слуху. Механізм сприйняття подразників.
32 32. Умови, необхідні для виховання умовних рефлексів.
33 33. Зміст вчення про ВНД. Значення І.І.Сеченова і І.П.Павлова.
34 Еволюція функцій нервової системи. Рефлекс як основний акт нерво­вої діяльності. Загально схема рефлекторної дуги.
35 35.Зв'язок між нейронами. Синапси. Механізм передачі збудження.
36 36.Фізіологія нерва. Основні закони проведення збудження.
37 37.Властивості центральних синапсів.
38 Електрична активність кори. Вікові особливості.
39 39.Функціональні зони кори. Вікові особливості.
40 40.Значення підкоркових центрів та мозочка.
41 41. Процес зсідання крові
42 42. Клітинний та гуморальний імунітет. Їх механізми
43 43. Імуногенетика груп крові. Переливання груп крові
44 44. Динамічна та статична робота скелетних м'язів
45 Механізм та енергетика м*язевого скорочення
46 46. Втома м*язів та рухового апарату. Вікові особливості розвитку витривалості м*язів.
47 47. М*язевий тонус,його значення. Регуляція рухової активності
48 48.Рух крові по судинах,швидкість та причини безперервного руху
49 49. Особливості серцево-судинної системи у різні вікові періоди
50 50. Вікові особливості фізіології крові
51 51. Поняття про алергію та анафілаксію.
52 52. Регуляція діяльності серця.
53 53. Обмін газів в легенях і тканинах.
54 54. Значення дихання. Еволюція органів дихання.
55 55. Механізми вдиху та видиху. Вентиляція легенів.
56 56. Регуляція дихання.
57 57. Особливості і функції дихання у різні вікові періоди, перший вдих новонародженого.
58 58. Значення кровообігу. Еволюція серцево-судинної системи.
59 59. Серцевий цикл, його характеристика.
60 60. Тканинна рідина, лімфа і її склад.
61 Утворення та руйнування формених елементів крові.
62 Резус - фактор, переливання крові.
63 63. Нейрофізіологічні механізми уваги,мислення.
64 64. Характеристика рефлексів вищих порядків.
65 66. типологічна направленість у внд у дітей
66 65.Вікові особливості утворення умовних рефлексів.
67 67. Теорія І.Й. Павлова про типи ВНД.
68 68. Фізіолого-біохімічні основи пам’яті.
69 69. Значення травлення. Філогенез травного апарату.
70 70. Значення крові.
71 71.Плазма
72 72. Еритроцити
73 73. Лейкоцити
74 74. Тромбоцити
75 75. М'язи
76 76. Становлення типів дихання. Значення тренування в ставлені правильного дихання.
77 77. Вплив фізичної культури і спроту на розвиток рухових навиків і формування правильної постави у дітей. Гиподинамія.
78 78. Характеристика обміну жирові та мінеральних сполук.
79 79. Значення шкіри в загартуванні організму.
80 80. Значення печінки в процесі обміну речовин.
81 81. Значення вітамінів Д і А.
82 82. Характеристика та значення вітамінів С та РР.
83 83. Характеристика та значенні вітамінів групи В.
84 84. Характеристика обміну вуглеводів.
85 Підшлункова залоза, як залоза внутрішньої секреції.
86 86. Травлення в порожнині рота. Вікові особливості.
87 87. Травлення у шлунку. Механізм виділення шлункового соку.
88 88. Методи вивчення травлення. Значення праць Павлова.
89 89. Складання харчового раціону.
90 90. Вікові особливості обміну речовин, енергії харчування.
91 91. Нервова і гуморальна регуляція сечоутворення, вікові особливості.
92 92. Порівняльна характеристика плазми, крові, первинної і вторинної сечі.
93 93. Характеристика функцій гіпофіза.
94 94. Функції наднирників.
95 95. Характеристика паращитовидних залоз.
96 96. Функції вилочкової залози.
97 97. Механізм сечовиділення, його регуляція.
98 98. Терморегуляція. Вікові особливості.
99 99. Значення процесів виділення. Еволюція процесів виділення.
100 100) Поняття про ендокринні залози. Методи їх вивчення.
101 101) Енурез,його причини.
102 102)Значення ферментів в процесі обміну. Обмін білків.
103 103)Нервова та гуморальна регуляція процесів травлення.
104 104 Вікові особливості травлення.
105 105 Значення та основні етапи обміну речовин в організмі.
106 106 Харчування.
107 107 Поняття про основний та загальний обмін енергії.
108 108 Методи вивчення енергетичних затрат в організмі. Калориметрія.
25.02.2015; 23:48
хиты: 24156
рейтинг:+2
Естественные науки
науки о жизни
физиология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь