пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Ботаніка 2

1 1. Дайте загальну характеристику кореня.
2 2. Охарактеризуйте функції і потужність коренів.
3 3. Опишіть зони ростучого кореня.
4 4. Дайте загальну характеристику анатомічної будови кореня.
5 Розкрийте особливості формування бічних коренів.
6 6. Які меристеми і тканини беруть участь у формуванні бічних коренів.
7 Чим відрізняються бічні і додаткові корені у морфологічному і анатомічному плані.
8 8. Вторинна будова кореня.
9 9. Меристеми, що формують вторинну анатомічну структуру кореня.
10 Охарактеризуйте анатомічні особливості м’ясистих коренів.
11 Відмінності в будові коренеплодів флоемного, ксилемного і полікамбіального типів.
12 12. Опишіть поглинання коренями води і мінеральних речовин.
13 13. Вкажіть послідовність руху води і іонів мінеральних солей з грунту до провідної системи рослин.
14 14. Назвіть форми і типи коренів та їхні екологічні групи.
15 15. Що таке спеціалізація коренів? Наведіть приклади.
16 16 Охарактеризуйте метаморфози коренів. Чому вони проявляються?
17 17 Вкажіть на значення коренів у грунтотворчих процесах і житті людини.
18 18 листок і його функції.
19 Чим відрізняються прості і складні листки. Наведіть приклади.
20 20. Охарактеризуйте загальну анатомічно-морфологічну структуру листка.
21 21. Хлоренхіма листка. ЇЇ структура і функції.
22 23. Опишіть покривну тканину листка
23 24. Особливості анатомічної будови листків сосноподібних.
24 25. Охарактеризуйте екологічні листків.
25 26. Відмінності в будові світлових і тіньових листків.
26 27. Особливості анатомічної структури листків гідрофітів.
27 29. Опишіть характерні ознаки простих листків.
28 30. Морфологічні типи складних листків. Наведіть приклади.
29 31. Розвиток листка в онтогенезі
30 32. Типи листоскладання в бруньці. Наведіть приклади.
31 33. Різноманітність форм листків у межах одного пагона.
32 34. Гетерофілія. Її роль у житті рослин. Наведіть приклади.
33 35. Випаровування води листками.
34 36. Охарактеризуйте процеси відкривання і закривання продихових щілин. Чим вони обумовлені.
35 37. Вік листків. Якими факторами він обумовлений.
36 38. Метаморфози листків, їх причини. Наведіть приклади.
37 39. Охарактеризуйте явище листопаду у рослин.
38 40. Визначення поняття „пагін” та його метамерність.
39 41. Морфологічні типи бруньок.
40 42. Охарактеризуйте будову бруньки.
41 43. Поясніть поняття „сплячі бруньки”.
42 44. Відмінності в будові відкритих і закритих бруньок. Наведіть приклади.
43 Гістогенез верхівки пагона. Типи галуження пагонів приклади.
44 46. Морфологічна будова апекса.
45 47. Листкорозташування. Його морфологічні типи. Наведіть приклади.
46 48. Діаграма листкорозташування.
47 49. Формування симетричності в листкорозташуванні.
48 50. Морфологічні особливості стебла.
49 51. Загальна анатомічна будова стебла.
50 52. Будова стелі та еволюційні шляхи її розвитку.
51 53. Еволюційні типи стелі. Наведіть приклади.
52 54. Система пагонів. Положення пагонів у просторі.
53 55. Формування крони у рослин.
54 56. Типи галуження пагонів. Наведіть приклади.
55 57. Метаморфози та спеціалізація пагонів.
56 58. Формування і анатомо-морфологічна будова бульб.
57 59. Формування і анатомо-морфологічна будова кореневища.
58 60. Формування і анатомо-морфологічна будова цибулини.
59 61. Надземні видозміни пагонів.
60 62. Підземні видозміни пагонів.
61 63. Укорочені пагони.
62 64. Сукулентні форми пагонів.
63 65. Спеціалізовані пагони. Вуса.
64 66. Класифікація бруньок за призначенням. Наведітьприклади.
65 67. Класифікація бруньок за розміщенням на рослині.
66 68. Охарактеризуйте поняття „закрита брунька", „відкрита брунька". Наведіть приклади.
67 69. Вкажіть характерні ознаки протостели і сифоностели.
68 70. Що представляє собою диктіостела? Для яких рослин вона характерна.
69 71. У чому проявляється своєрідність актиностели? Для яких рослин вона характерна?
70 72. Назвіть характерні ознаки еустели і атактостели. Для яких рослин вони характерні?
71 73. Охарактеризуйте видозміни пагонів - кладодії (філоклодії), колючки, вусики.
72 Жилкування листків. Морфологічні типи жилкування. Анатомічна структура жилок (провідних пучків).
73 75. Листкові сліди і сліди галуження.
74 76. Для яких рослин характерні тільки вегетативні бруньки?
75 77. Для яких рослин характерні тільки вегетативні і генеративні бруньки?
76 78. Що представляють собою вегетативно-генеративні бруньки? Для яких рослин вони характерні?
11.04.2014; 00:46
хиты: 28504
рейтинг:+13
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь