пользователей: 30159
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Анатомія рос 4

1 1. Формування та розвиток стебла.
2 2. Анатомічна структура конуса наростання стебла.
3 3. Розвиток постійних тканин стебла.
4 4. Первинна будова стебла.
5 5. Осьовий (центральний) циліндр стебла.
6 6. Листкові сліди та їх галуження.
7 7. Будова стебла однодольних рослин.
8 8. Будова стебла дводольних трав’янистих рослин.
9 9.Формування вторинної будови стебла дерев’янистих рослин.
10 10.Основні типи анатомічної будови стебла дводольних трав’янистих рослин.
11 11. Анатомічна будова стебла дерев’янистих рослин на прикладі липи.
12 12. Анатомічна будова стебла дерев’янистих рослин на прикладі сосни.
13 13. Покривна тканина стебла трав’янистих рослин.
14 14. Покривна тканина стебла дерев’янистих рослин.
15 15. Провідна система стебла трав’янистих рослин.
16 16. Провідна система стебла дерев’янистих рослин.
17 17. Судинно-волокнисті пучки стебла. Основні типи судинно-волокнистих пучків.
18 18. Механічна тканина стебла трав’янистих рослин.
19 19. Механічна тканина стебла дерев’янистих рослин.
20 20. Основна тканина стебла.
21 21. Особливості механічної тканини стебла сосни.
22 22. Річні кільця дерев’янистих рослин, їх анатомічна структура і причина утворення.
23 23. Меристеми стебла трав’янистих рослин.
24 24. Меристеми стебла дерев’янистих рослин.
25 25.Якими анатомічними особливостями зумовлена ламкість стебел при зимовому вирощуванні їх у теплиці?
26 26.Назвіть основні ознаки, які відрізняють провідні тканини стебла сосноподібних і квіткових рослин.
27 27.Поясніть, чому для виготовлення музичних інструментів використовують деревину хвойних, які вирощені у Вологодській області, а не в Київській?
28 28.Як можна визначити вік дерева за анатомічними показниками?
29 29.На спилах деревини видно неоднакової товщини річні кільця на верхній і нижній сторонах гілок. Чим зумовлено це явище?
30 30.За якими ознаками анатомічної будови рослин можна визначити кліматичні особливості минулих років?
31 31.На постійних препаратах зрізів гілок різних росли знайдіть ті, які належать хвойним. Назвіть характерні ознаки, які допомогли Вам це зробити.
32 32.Охарактеризуйте протостелу.
33 33.Охарактеризуйте актиностелу.
34 34.Охарактеризуйте сифоностелу.
35 35. Охарактеризуйте диктіостелу
36 36.Охарактеризуйте еустелу.
37 37. Охарактеризуйте атактостелу.
38 38. Що спричинило виникнення в рослин органів? Які з вегетативних органів належать до основних?
39 39. Назвіть особливості стебла та його функції,
40 40. Порівняйте первинну будову однодольних і дводольних рослин.
41 41. Розкажіть про роботу камбію в стеблі дводольних.
42 42. Розкажіть про роботу фелогену в стеблі дерев’янистих рослин.
43 43. Розкажіть про склад вторинного лубу в дерев’янистих рослин.
44 44. Як відбивається навколишнє середовище на будові стебел водяних рослин?
45 45. Розкажіть про взаємозв’язок стебла з листками.
46 46. Дайте загальну анатомічну характеристику будови насіння однодольних рослин.
47 47. Дайте загальну анатомічну характеристику будови насіння дводольних рослин.
48 48. Відмінності в будові насіння з ендоспермом, з периспермом і з ендоспермом і периспермом.
49 49. Будова зародка насіння однодольних рослин на прикладі пшениці.
50 50. Будова зародка насіння дводольних рослин на прикладі квасолі.
51 51Будова сухих оплоднів.
52 52 Будова соковитих оплоднів.
15.11.2013; 01:46
хиты: 11687
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь