пользователей: 30154
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Анатомія рос 2

1 Сучасна класифікація рослинних тканин.
2 2. Охарактеризуйте меристеми, їх структуру і роль в рослинах.
3 3. Дайте цитологічну характеристику меристем
4 4. Чим відрізняються первинні і вторинні меристеми?Структура і функції меристем.
5 5.Опишіть розміщення меристем у тілі рослини.
6 6. . Що представляють собою ініціальні клітини меристем? Дайте їх цитологічну характеристику і поясніть їх функції.
7 7. . Класифікація меристем за їх походженням і розміщенням у тілі рослин.
8 8. Класифікація покривних тканин рослин.
9 9. Епідерма, її структура і функції. Для яких рослин і яких органів характерна епідерма?
10 10. Внутрішня будова і функціонування продихового апарату.
11 11. Механізм закриваня і відкривання пор.
12 Вторинна покривна тканина рослини, її структура і фізіологічна роль.
13 Перидерма, її формування, структура і функції.
14 15.Опишіть типи покривних тканин у рослин. Наведіть приклади.
15 16. Кірка або ритидом. ЇЇ формування і функціонування.
16 17-20. Охарактеризуйте провідні елементи флоеми.Поясніть функціонування провідних елементів флоеми у рослині.
17 18-19. Охарактеризуйте провідні елементи ксилеми у рослин. Поясніть функціонування провідних елементів ксилеми у рослині.
18 21.Охарактеризуйте комплексну тканину ксилема.
19 22. Охарактеризуйте комплексну тканину флоема.
20 23.Поясніть розміщення в рослині провідних елементів флоеми і ксилеми.
21 24. Що представляють собою судинно-волокнисті пучки? Їх структура і функції.
22 25. Класифікація провідних пучків у рослині.
23 26. Відкриті і закриті провідні пучки в рослині. Їх структура. Для яких рослин характерні?
24 27. Відмінність у будові і функціях відкритих і закритих провідних пучків.
25 28. Меристеми, що формують первинну і вторинну флоему і ксилему. Місце їх діяльності в рослині.
26 29. Особливості структури провідної системи ксилема і флоема Сосноподібних.
27 30. Відмінності в будові провідної системи флоема і ксилема в однорічних трав’янистих і дерев’янистих рослин.
28 31. Структура й функції механічних тканин рослин.
29 32.Класифікація механічних тканин рослин.
30 33.Особливості будови клітин первинних і вторинних луб’яних волокон. Їх походження. Для яких рослин характерні?
31 34. Класифікація склеренхіми. Наведіть приклади.
32 35. Лібриформ. Особливості формування. Функції. Для яких рослин характерний?
33 36. Склереїди. Походження, будова і функції. Розміщення в рослин
34 37. Розміщення і функції механічних тканин у трав’янистих рослин.
35 38. Розміщення і функції механічних тканин у дерев’янистих рослин.
36 39. Механічна тканина листка і провідних пучків рослини.Механічна тканина
37 40. Коленхіма, її походження, будова і функції. Розміщення коленхіми у тілі рослини.
38 41. Класифікація основних тканин рослин. Структура хлоренхіми.
39 42. Чому основні тканини називають основними? Поясніть це на прикладах.
40 43. Запасаюча паранхіма. Цитологічна характеристика. Для яких рослин і яких органів характерна?
41 44. Аеренхіма. Її призначення, будова і функції в рослинах
42 45. Секреторні тканини. Будова клітин цих тканин.
43 46. Структура і фізіологічна характеристика видільних тканин.
44 47. Внутрішні секреторні ходи.
45 48. Зовнішні секреторні ходи.
46 53) Охарактеризуйте структурні зміни, які відбуваються в епідермі під час посухи? Поясніть ці процеси.
47 54) Назвіть п’ять основних ознак клітин епідерми.
48 55) Опишіть основні ознаки клітин механічних тканин, що сприяють виконанню ними своїх функцій.
49 56) Назвіть відмінні риси луб’яних і деревних волокон.
50 57) Поясніть, чому в багатьох рослин ріст і товщина не супроводжується розривом перидерми й інших тканин?
51 58) Назвіть тканини, які утворює прокамбій, камбій і фелоген.
27.03.2015; 16:32
комментариев: 2
хиты: 15426
рейтинг:-1
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь