пользователей: 29967
предметов: 12313
вопросов: 233119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ев

1 1Охарактеризуйте розвиток ідей епігенезу у 18 ст.
2 2Порівняйте особливості еволюції культурних форм і видів у природі.
3 3 Охарактеризуйте основні критерії виду.
4 4 Обґрунтуйте сучасні уявлення про співвідношення між онтогенезом і філогенезом.
5 5 Обґрунтуйте суть еволюції онтогенезу та її складових процесів.
6 6 Охарактеризуйте елементарні фактори еволюції.
7 7 Охарактеризуйте індивідуальний та груповий природній добір.
8 8 Охарактеризуйте основні типи філембріогенезу та його значення у еволюційних перебудовах.
9 9 Проаналізуйте взаємозв’язки і співвідношення між основними напрямами еволюції.
10 10 Проаналізуйте основні положення еволюційної гіпотези Ж.Б.Ламарка.
11 11 Проаналізуйте положення про чотири будови тварин в дослідженнях Ж. Кюв’є.
12 12 Охарактеризуйте взаємозв’язок філогенетичних змін органів (заміщення, принцип гетеробатмії, принцип компенсації).
13 13 Проаналізуйте ідею єдності походження живого в працях античних мислителів.
14 14 Обґрунтуйте основні положення синтетичної теорії еволюції.
15 15 Обґрунтуйте ізолюючі механізми еволюції.
16 16 Поясніть, які ароморфози забезпечили можливість життя рослин на суходолі.
17 17 Проаналізуйте погляди Ч.Дарвіна про основні форми мінливості.
18 18 Охарактеризуйте арогенез як один з шляхів органічної еволюції.
19 19 Обґрунтуйте дивергентний характер еволюції і принцип монофілії.
20 20 Охарактеризуйте алогенез як один з основних напрямків органічної еволюції.
21 21 Обгрунтуйте, з точки зору еволюційної теорії, втрату коренів і листків у паразитичної рослини повитиці і редукцію системи травлення у бичачого ціп’яка.
22 22 Обгрунтуйте, яка форма боротьби за існування є найжорстокішою за вченням Ч. Дарвіна. Наведіть приклади на підтвердження Вашої точки зору.
23 23 Поясніть, сукупність, яких ароморфозів привело до появи класу Ссавців.
24 24. Виходячи з теорії академіка О.І. Опаріна щодо походження життя, першими живими системами були коацервати. Порівняйте їхні особливості з особливостями будови амеби протей. Вкажіть загальні для них ознаки.
25 25.Поясніть появу пристосування у метелика каміли, який зі складеними крилами нагадує сухий листок.
26 26. Поясніть, з точки зору еволюційної теорії, явище, коли навесні, під час розпускання бруньок на одній з рослин, замість квітки із квіткової бруньки розвинувся зелений пагін з листям.
27 27. Поясніть з точки зору еволюційної теорії, чому таргани-прусаки успішно розмножуються житлових будинків, гуртожитках, службових приміщеннях.
28 28. Поясніть, наявність у природі видів-двійників.
29 29. Поясніть, який шлях і спосіб видоутворення привів до виникнення трьох видів конвалії: Convallaria majalis, C reisrii, C transcaucasica/
30 30. Охарактеризуйте конвергентний характер еволюції.
31 31.Проаналізуйте порівняльно-ембріологічні дослідження К.Бера та їх значення для еволюційної теорії.
32 32. Поясніть, які фактори еволюції сприяли появі мімікрії.
33 33.Обгрунтуйте еволюційне значення модифікаційної мінливості.
34 34.Поясніть,який шлях видоутворення привів до утворення двох підвидів чайок - сріблястої і клуші.
35 35. Охарактеризуйте основні форми природного добору
36 36. Обґрунтуйте суть теорії біохімічної еволюції.
37 37.Поясніть чому забарвлення свійських тварин(собак,кішок,коней тощо)здебільшого різноманітне ,ніж у їхніх диких предків. У чому причина таких відмінностей?
38 38.Проаналізуйте еволюційне значення мутацій та їх комбінацій.
39 39.Охарактеризуйте основні рушійні сили антропогенезу.
40 40.Поясніть,чим пояснити,з погляду еволюції появу повзучого стебла у винограду,ліани монстери та плюща.
41 41.Проаналізуйте учення Ч.Дарвіна про боротьбу за існування.
42 42.Охарактеризуйте катагенез як головний напрямок органічної еволюції.
43 43.Поясніть,які еволюційні зміни сприяли біологічному прогресові цієї групи рослин у кам’яновугільному періоді.
44 44.Проаналізуйте вчення Ч.Дарвіна про штучний добір і його значення для обґрунтування теорії еволюції.
45 45.Охарактеризуйте роль поліплоїдії та гібридизації у видоутворенні.
46 46.Які ароморфози зумовили вихід хребетних на сушу.
47 47.Проаналізуйте вчення Сєверцова про біологічний прогрес і регрес.
48 48.Охарактеризуйте еколого-генетичну характеристику популяції як елементарної одиниці еволюції.
49 49.Поясність,які ідіоадаптації сприяли біологічному прогресові представників відділу Покритонасінних.
50 50.Охарактеризуйте суть теорії панспермії.
51 51.Чим можна пояснити, що у особин будь-якої породи можуть зрідка, як результат мутації народжуватись цуценята з укороченими хвостами.
52 52.Охарактеризуйте клітинну теорію будову організмів та її значення для обґрунтування ідеї єдності живої природи.
53 53.Проаналізуйте способи філогенетичних змін органів і функцій шляхом полімеризації та олігомеризації.
54 54.Поясніть,які ароморфози відіграли провідну роль в освоєнні птахами повітряного простору.
55 55. Охарактеризуйте алопатричне і симпатричне видоутворення.
56 56. Поясніть, появу у кульбаби Taraxum officinale особин з різною формою листкової пластинки.
57 57. Охарактеризуйте порівняльно-анатомічні дослідження Ж. Сент-Ілера.
58 58. Проаналізуйте виникнення адаптацій як результат дії природного добору.
59 59. Поясніть, чому самозародження життя на Землі в наш час є маловірогідним.
60 60. Проаналізуйте теорію катастроф Ж. Кюв’є.
61 61. Обгрунтуйте ембріологічні докази реальності еволюції.
62 62. Поясніть, чому у хатніх горобців, які мешкають у різних природніх зонах України, спостерігаються певні відмінності у забарвленні пір’я і поведінці.
63 63. Обгрунтуйте палеонтологічні докази реальності еволюції.
64 64. Проаналізуйте темпи еволюції груп.
65 65. Поясніть, чому стада, що живуть поряд, на час розмноження розходяться, наприклад, форель з озера Севан у Вірменії йде на нерест у різні річки, що впадають у це озеро.
66 66. Обгрунтуйте морфологічні докази реальності еволюції
67 67. Охарактеризуйте основні правила еволюції філогенетичних груп.
68 68. Поясніть, яку гіпотезу походження життя і якими дослідами спростував Л. Пастер.
69 69. Проаналізуйте основні рівні еволюційних перетворень.
70 70. Обгрунтуйте побічні докази реальності природного добору.
71 71. Поясніть, яким шляхом виникли плацентарні ссавці від спільного предка, пристосовуючись до життя в різних умовах (повітря, земля, вода).
72 72. Проаналізуйте розвиток ідей преформізму у XVIII ст.
73 73. Обгрунтуйте еволюційне значення корелятивної мінливості.
74 74. Поясніть, з точки зору еволюційної теорії , які з перечислених нижче об’єктів не здатний еволюціонувати: миші у нашому місті, забарвлення популяції метеликів, стадо овець, кишкові бактерії.
75 75. Обгрунтуйте основні принципи сучасних філогенетичних досліджень.
76 76. Дайте оцінку зародкової схожості К.Бера.
77 77. Проаналізуйте розвиток ідей трансформізму.
78 78. Обгрунтуйте співвідношення між макро- і мікроеволюцією.
79 79. Поясніть з точки зору еволюційного вчення, появу в популяції жука горохової зернівки двох рас горохової і квасолевої.
80 80. Проаналізуйте еволюційні-генетичні характеристики популяцій.
81 81. Проаналізуйте природні та соціальні фактори расоутворення.
82 82. Поясніть у ході якого еволюційного процесу в акул, іхтіозаврів і дельфінів винникли подібні обриси тіла.
83 83. Проаналізуйте прогресивну еволюцію шляхом ідіоадаптацій.
84 84. Обгрунтуйте суть теорії креаціонізму.
85 85. Поясніть з погляду еволюції появу крилець у плодів клена та насінин-крилаток у сосни. Чим пояснити подібність пристосувань.
86 86-89. Виникнення адаптацій як результат дії природного добору. Приклади адаптацій. Класифікація адаптацій.
87 87.Біогенетичний закон, його оцінка і значення у філогенетичних дослідженнях. Вчення про рекапітуляцію.
88 88.Вивчення зв’язків між онтогенезом і філогенезом. Закон зародкової схожості.
89 90. Взаємозв’язок філогенетичних змін органів ( заміщення, принцип гетеробатмії, принцип компенсації)
14.12.2015; 21:28
хиты: 5349
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь