пользователей: 30066
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

пол

1 1.Політологія як наука і навчальна дисципліна.
2 2.Об'єкт і предмет політології.
3 3.Методи політичних досліджень.
4 4.Функції політології та її зв'язок з іншими науками.
5 5.Поняття "політика". Структура, види і функції політики.
6 6.Основні етапи розвитку світової політичної думки.
7 7.Політична думка в країнах Стародавнього Сходу.
8 8.Давньогрецька політична думка.
9 9.Римське право і політика.
10 10.Політична думка Середньовіччя (V - XVIІ ст.).
11 11.Епоха Відродження як етап у розвитку політичної думки.
12 12.Політичні вчення епохи Реформації.
13 13.Вчення про політику Н. Макіавеллі.
14 14.Теорії природного права та суспільного договору.
15 15.Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників.
16 16.Політичні вчення в США в період боротьби за незалежність.
17 17.Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII - ХІХ ст.
18 18.Розвиток світової політичної думки І половини XX ст.
19 19.Розвиток світової політичної думки після Другої світової війни.
20 20.Загальна характеристика політичної думки України.
21 21.Політична думка Київської Русі.
22 22.Політична думка України в ХІV- І половині XVI ст.
23 23.Українська політична думка в період від Люблінської унії до козацько-гетьманської держави.
24 24.Політична думка України у козацько-гетьманську добу.
25 25.Українська політична думка XIX ст.
26 26.Українська політична думка першої половини XX ст.
27 27.Поняття громадянського суспільства та його риси.
28 28.Особливості формування громадянського суспільства в Україні.
29 29.Поняття і структура політичної системи. Типологія політичних систем.
30 30.Політична система України.
31 31.Сутність і цілі економічної політики держави.
32 32.Сучасна економічна політика України.
33 33.Сутність і специфіка соціальної політики.
34 34.Основні напрями і особливості сучасної соціальної політики України.
35 35.Поняття "демократія", його сутність.
36 36.Принципи та основні ознаки демократії.
37 37. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні.
38 38. Поняття держави. Теорії виникнення держави.
39 39. Основні ознаки та функції держави.
40 40. Форма держави.
41 41. Форми державного правління.
42 42. Форми державного устрою.
43 43. Концепція правової та соціальної держави.
44 44. Сутність політичного режиму та його типи.
45 45. Демократичний політичний режим.
46 46. Авторитарний політичний режим.
47 47. Тоталітарний політичний режим.
48 48. Політичний режим сучасної України.
49 49. Поняття влади, її основні види , засоби і форми реалізації, ресурси.
50 50. Ознаки, джерела і функції політичної влади.
51 51. Рівні політичної влади та нові тенденції її розвитку.
52 52. Політична діяльність, політичне рішення та форми політичних відносин.
53 53. Походження і сутність політичних партій, їх функції та типи.
54 54. Партійні системи.
55 55. Становлення багатопартійності в Україні.
56 56. Громадсько-політичні організації та рухи.
57 57. Жіночий і молодіжний рух України.
58 58. Політична соціалізація.
59 59. Поняття і сутність політичного елітизму.
60 60. Типологія політичних еліт.
61 61. Теорія еліти Д.Донцова.
62 62. Теорія еліт В. Липинського.
63 63. Політична еліта сучасної України та її функції.
64 64. Сутність, теорії та класифікація політичного лідерства.
65 65. Функції політичних лідерів.
66 66. Поняття політичної культури, її структура, типи та функції.
67 67. Політична культура сучасної України.
68 68. Політична свідомість.
69 69. Поняття політичної ідеології.
70 70. Анархізм як політична концепція.
71 71. Консерватизм як політична ідеологія.
72 72. Неоконсерватизм як політична ідеологія.
73 73. Лібералізм як політична ідеологія.
74 74. Неолібералізм як політична ідеологія.
75 75. Політична доктрина соціалізму.
76 76. Ідеологічні особливості фашизму.
77 77. Порівняльна характеристика основних ідейно-політичних течій.
78 78. Поняття етнонаціональної політики.
79 79. Етнонаціональна політика України.
80 80. Поєднання політики і моралі як теоретична проблема.
81 81. Особливості взаємодії політики та реліії.
82 82. Політичне життя і Церква в сучасній Україні.
83 83. Політика і засоби масової інформації.
84 84. Сутність та типи політичних конфліктів, шляхи їх розв’язання.
85 85. Поняття виборів, їх види. Абсентеїзм і його причини.
86 86. Виборча система: поняття, основні типи.
87 87. Політична глобалістика. Поняття і сутність політичного прогнозування.
88 88. Поняття міжнародних відносин.
89 89. Міжнародна політика: суть, цілі, функції.
90 90. Україна в системі міжнародних відносин. Членство Української Держави у міжнародних організаціях.
13.12.2015; 16:02
хиты: 6139
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь