пользователей: 30162
предметов: 12339
вопросов: 233657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Мова

1 Предмет і завдання курсу
2 Поняття літературної мови
3 Поняття державної мови
4 Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови
5 Мовна,мовленнєва,комунікативна компетенції
6 Мовна норма
7 Лексичні та граматичні норми
8 Роль Котляревського і Шевченка у формуванні укр.. літературної мови
9 Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора
10 Комунікативні ознаки культури мовлення
11 Комунікативна професіограма фахівця
12 Словники у професійному мовленні
13 Поняття мовного етикету
14 Мовленнєвий і спілкувальний етикет
15 Роль словників у підфищені моральної культури
16 Основні ознаки функціональних стилів.Художній і публіцистичний стиль
17 Функціональні ознаки науковго,офіційно-ділового стилів.
18 Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового,наукового і розмовного стилів
19 Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності
20 Основні елементи тексту. Види зв’язку елементів та компонентів тексту
21 Спілкування і комунікація
22 Ф-ції спілкування
23 Види і форми спілкування
24 Етапи спілкування
25 Мова,мовлення і спілкування
26 Невербальні засоби спілкування
27 Гендерні аспекти спілкування
28 Поняття ділового спілкування
29 Роль дистанції у спілкуванні
30 Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання
31 Мистецтво аргументації
32 Презентація як різновид публічного мовлення
33 Культура сприймання публічного виступу. Види запитань
34 Роль риторики у сучасному світі
35 Особливості усного спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування
36 Функції та види бесід
37 Збори як форма прийняття колективного рішення
38 Класифікація документів
39 Термін і його ознаки. Термінологія
40 Загальнонаукова,міжгалузева та вузькоспеціальна термінологія
41 Стандартизація термінології
42 Способи творення термінів
43 Проблеми сучасного термінознавства
44 Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки
45 Оформлення результатів наукової діяльності
46 Стаття як самостійний науковий твір
47 Суть і види перекладу
48 Переклад текстів
49 Особливості редагування наукового тексту
50 Прийоми виокремлення окремих частин тексту
51 Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою
52 52,55. Правила написання реферату
53 Співбесіда з роботодавцем
54 54. Етикет телефонної розмови
55 56. Етичні питання використання мобільних телефонів
56 57. Нарада
57 58. Дискусія
58 59. Візитна картка
59 60. Вимоги до тексту документа
08.12.2014; 20:04
хиты: 5202
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь