пользователей: 21251
предметов: 10459
вопросов: 177801
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Сенсорна система слуху. Механізм сприйняття подразників.

Слухова чутлива система служить для сприймання механічних коливань зовнішнього середовища. Вона набула особливого зна­чення для людини у зв’язку з розвитком мови. Звук — це коливання молекул пружного середовища, яке відбувається у вигляді поздовжніх хвиль тиску.  Зовнішнє вухо побудовано з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Звукові коливання, які ловить вушна раковина, передаються по зовнішньому слу­ховому проходу на барабанну перетинку, що відокрем­лює зовнішнє вухо від середнього. Середнє вухо склада­ється з барабанної порожнини, соскоподібних придатків, слухових кісточок із зв’язками та м’язами. Коливання барабанної перетинки передаються за допомогою слухо­вих кісточок, з’єднаних між собою,— молоточка, ковадла і стремена. Внутрішнє вухо знаходиться у кам’янистій частині вискової кістки і складається із кісткового та вставлено­го в нього перетинчастого лабіринтів.Механізм сприймання звуку. Звукові хвилі, потрапляючи у зовнішній слуховий прохід, підси­люються в 2—2,5 рази і викликають коливання барабан­ної перетинки, тиск якої передається на перетинку оваль­ного вікна за допомогою слухових кісточок, що діють як важелі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу (до 50 разів). Коливання перетинки овального вікна викликають вібрацію спірального органа, внаслі­док чого чутливі волоскові клітини збуджуються. Нервові клітини, що сприймають високу частоту, роз­ташовані ближче до овального вікна. Тому неоднакові за висотою звуки збуджують нервові клітини, розміщені в різних частинах спірального органа. В цьому полягає просторовий код частотного аналізу звуку. Збільшення сили звуку збільшує кількість збуджених волоскових клі­тин. Це дозволяє розрізняти інтенсивність звукових ко­ливань. Збудження чутливих клітин проходить не тільки тоді, коли коливання основної мембрани досягається звичай­ним повітряним шляхом (повітряна провідність), але й при виникненні коливань у кістковому лабіринті внаслі­док коливань кісток черепа (кісткова провідність). Цей механізм передачі звукових коливань має значення при зануренні людини під воду. Людина сприймає звуки частотою від 15 до 20 тис. Гц. У дітей верхня межа досягає 22 тис. Гц, а з віком вона знижується


25.02.2015; 23:37
хиты: 187
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
физиология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь