пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

117) Клас Ооміцети. Клас Зигоміцети.

Клас Ооміцети: Ця група включає водні та наземні форми, що розмножуються безстатевим шляхом-за допомогою зооспор, забезпечених двома джгутиками. Saprolegnia і Leptomitus, відомі під загальною назвою «водяна цвіль», живуть у воді. Peronosporales перейшли до наземного способу життя. Це облігатні паразити, весь цикл їх розвитку проходить в організмі вищих рослин; проте вони ще утворюють зооспори. До оомицетів належать деякі з найбільш шкідливих патогенів, що викликають спустошливі епіфітотії, зокрема Phytophthora infestans (збудник фітофторозу картоплі) і Plasmopara viticola (збудник несправжньої борошнистої роси винограду). Клас Ооміцети поділяються на такі порядки:Сапролегнієві,Пероноспорові, лептомитові,лагенідієві. Талом у них неклітинний міцелій, плазмодій. Характерні такі види розмноження: вегетативне (хламідоспорами,частинами міцелію), нестатеве (дводжгутиковими зооспорами), статеве (оогамія). Клас Зигоміцети: характеризуються добре розвиненим міцелієм не­клітинної будови з великою кількістю ядер. Поперечні перегородки виникають лише при утворенні органів спороношення. Життєвий цикл зигоміцети проводять в галоїдному стані, диплоїдна лише зи­гота. Зигоміцети — сапрофіти, ведуть наземне життя на субстратах, багатих вуглеводами (хліб, овочі, гній, ґрунт і т.д.). Міцелій зовнішній має вигляд білого або сірого пухкого нальоту. Невелика частина представників — паразити. Поділяються на такі порядки: Мукорові,Ентомофторові,Ендогонові,Зоопагові. Розмножуються вегетативно (частинами міцелію), нестатево (спорангіоспорами,конідіями), статево (зигогамія). Серед мукорових багато і паразитів, наприклад, збудник брон- хомікозів у людини, інколи гриб уражує нервову систему; деякі спри­чиняють легеневі мікози у людей, інколи оселяється у зовнішньому слуховому отворі. 


19.06.2014; 22:02
хиты: 995
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь