пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

115)Відділ Ціанеї або Синьозелені водорості

поділяється на такі класи: Хроококові, Хаменфонові, Гормогонієві. Є одноклітинні, колоніальні та нитчасті (можуть утворювати несправжньопаренхімні колонії) види. Для Горгонієвих характерні своєрідні клітини – гетеро цисти. Від звичайних клітин вони різняться подвійною оболонкою і безбарвним вмістом, позбавленим газових вакуолей і запасних поживних речовин. Клітинну оболонку Ціаней утворюють пектинові речовини і полісахариди. В ній також є целюлоза. В протопласті клітин синьозелених водоростей виділяються 2 частини: зовнішня щільна інтенсивно забарвлена – хромотоплазма, і внутрішня рідка стебло забарвлена – центроплазма. Цитоплазма у синьозелених густіша,ніж в інших водоростей,нерухлива, містить газові вакуолі. У хромотопласті є ламели,розміщені безладно. Хромотоплазма включає також рибосоми,ектопласти,кристалічні утворення. Основну центроплазми складають складають гіалоплазма і ядерні елементи, що включають ДНК. Вони мають синьо-зелене забарвлення. Пігментний апарат строкатий. До його складу входять понад 30 пігментів. Продуктами фотосинтезу є:глюкопротеїди, полісахариди,волютин. Для них характерне лише вегетативне розмноження:поділом клітини,гормогоніями, частинами талома.


19.06.2014; 22:02
хиты: 529
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь